มะนิลา ฟิลิปปินส์ (27 เมษายน 2564) – ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ได้จัดสรรเงินทุนในการดำเนินงานทั้งหมดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 31.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 เพื่อช่วยให้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนจากการแพร่ระบาด และพร้อมรับมือกับความท้าทายในการพัฒนาระยะยาว

รายงานประจำปี 2563 ของเอดีบี  (Annual Report 2020 ) ซึ่งเผยแพร่ในวันนี้ ได้ระบุถึงผลการดำเนินงานและการเงินของธนาคารในปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้สนับสนุนประเทศสมาชิกกำลังพัฒนา (DMCs) ของเอดีบีผ่านปีแห่งความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน

“ความช่วยเหลือของเอดีบีคือการสนับสนุนระบบสุขภาพ การปกป้องกลุ่มเสี่ยง การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและการวางแผนฟื้นฟู” นายมาซาสึกุ อะซาคาวา ประธานเอดีบีกล่าว “เมื่อมองไปข้างหน้า ในขณะที่เราสนับสนุนภูมิภาคในการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาด เราจะทำให้แน่ใจได้ว่าประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาของเราจะกลับมายืนขึ้นได้อีกครั้งอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน”   

การจัดสรรเงินทุนที่ผูกพันแล้วสำหรับการดำเนินงานมูลค่า 31.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563  สูงกว่าเงินทุนมูลค่า 24 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 ถึงร้อยละ 32 ซึ่งการจัดสรรเงินทุนเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วยเงินกู้และการค้ำประกัน (รวมถึงการเงินเพื่อการค้าระยะสั้น การเงินเพื่อห่วงโซ่อุปทาน และการเงินรายย่อย) เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า การลงทุนในตราสารทุน และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่มีให้กับทั้งรัฐบาลและภาคเอกชน  

กว่าครึ่งหนึ่งของการจัดสรรเงินทุนที่ผูกพันแล้วในปี 2563 ของเอดีบี ซึ่งมีมูลค่า 16.1 พันล้านเหรียญสหรัฐนั้น มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดใหญ่ของ COVID-19 และส่วนที่เหลือเป็นการช่วยเหลือประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาในการจัดการกับแผนการพัฒนาในระยะยาว เช่น ความก้าวหน้าทางด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

การจัดสรรเงินทุนของเอดีบีมูลค่า 16.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ในการรับมือการแพร่ระบาดใหญ่ปี 2563 ผ่านแพ็คเกจมูลค่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ($20 billion package) ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 2563 และสนับสนุนเงินทุนที่สามารถเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบต่างๆ ภายใต้ COVID-19 Pandemic Response Option ให้แก่ 26 ประเทศสมาชิกภายในสิ้นปี 2563 นอกจากนั้น เงินสนับสนุนจำนวน 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากจำนวน 16.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ได้ถูกจัดสรรให้กับภาคเอกชนในการสนับสนุนบริษัทต่างๆ โดยตรง ตลอดจนผ่านการเงินเพื่อการค้าและห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เครือข่ายทางการค้าทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในเดือนธันวาคมปี 2563 นั้น เอดีบียังได้เปิดตัวเงินกู้เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกต่างๆมูลค่า 9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ($9 billion facility) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และการจัดส่งวัคซีนที่เท่าเทียมกัน

ในขณะที่เอดีบีให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นเกินกว่าปกติอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดใหญ่แล้ว เอดีบียังคงให้ความสำคัญกับเป้าหมายระยะยาวภายใต้ Strategy 2030 ซึ่งช่วยจัดการความท้าทายอันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา ตัวอย่างเช่น เอดีบียังคงดำเนินการตามเป้าหมายในปี 2573 ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศมให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการดำเนินงานของเอดีบี

เพื่อจัดสรรเงินทุนตามที่ผูกพันไว้ เอดีบีได้ดำเนินโครงการกู้ยืมเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์  โดนระดมเงินทุนได้ทั้งหมด 35.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมถึงพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่น และพันธบัตรเพื่อสิ่งแสดล้อม เพศ สุขภาพ และน้ำ นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถระดมทุนร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันการเงินเอกชนได้เป็นจำนวนสูงสุดถึง16.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมถึงเงินทุนจำนวน 10.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการรับมือการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด -19

เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายอย่างชาญฉลาด เอดีบีได้แบ่งปันบทเรียนระหว่างประเทศสมาชิกและช่วยเร่งงานวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว และได้เปิดตัวแหล่งข้อมูลความรู้ที่สำคัญต่างๆ เช่นเครื่องมือในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping tool) เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการจัดหาเวชภัณฑ์ต่างๆ และฐานข้อมูลนโยบาย COVID-19 (COVID-19 policy database) เพื่อสนับสนุนการประเมินผลกระทบและการเรียนรู้ รวมถึงการริเริ่มหลายๆ ด้านในการฟื้นฟูเพื่อสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี 2563 ยังนำเสนอการปฏิบัติการเบื้องหลังขององค์กรที่ช่วยให้เอดีบีสนับสนุนประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี 2563 และช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ได้ รายงานประจำปี 2020 ของเอดีบีเป็นในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งมีเนื้อหา สื่อมากมายหลากหลายแบบ โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.adb.org/ar2020/digital

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยังยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค

Media Contact