เอดีบีและ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ลงนามเงินกู้สีเขียวเพื่อพลังงานทดแทน และโครงข่ายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า

News Release | 11 กุมภาพันธ์ 2021

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (11 กุมภาพันธ์ 2564) – ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบีและบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้สีเขียวมูลค่า 1.5 พันล้านบาท (หรือ 47.62 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับโครงการพลังงานทดแทนที่กำลังดำเนินการอยู่และโครงข่ายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศไทย

เงินกู้ดังกล่าวจะนำไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นครสวรรค์และโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมาน และติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งแบบเดิมที่ปล่อยก๊าซประมาณร้อยละ 26 ของการปล่อยก๊าซทั้งหมดต่อปี

“เอดีบีมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจในการจัดหาเงินทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนภาคพลังงานทดแทนของไทยอย่างต่อเนื่องและลงทุนในการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งการลดคาร์บอนในภาคการขนส่ง” นายแจคกี้ บี. ซูตานี ผู้อำนวยการแผนกการเงินโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก สำนักปฏิบัติการภาคเอกชนของเอดีบีกล่าว “เอดีบีมองว่าความเป็นผู้นำของ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ ในการลงทุนสีเขียวนั้นเป็นก้าวย่างที่ล้ำค่าในการพัฒนาการจัดหาเงินทุนเพื่อพลังงานทดแทนในภูมิภาค”

เงินกู้สีเขียวดังกล่าว นับเป็นสินเชื่อว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate loan) แรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองโดย Climate Bond Initiative ซึ่งเป็นผู้จัดการกรอบการรับรองและมาตรฐานพันธบัตรเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ เงินกู้สีเขียวโดยทั่วไปใช้ในการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม แต่หากเงินกู้ดังกล่าวได้รับการรับรองจาก Climate Bond Initiative การนำเงินกู้ไปใช้จะมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“เราได้ตั้งเป้าให้บริษัทของเราเติบโตในธุรกิจสีเขียวและลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นหลัก ซึ่งสามารถตอบโจทย์เบ็ดเสร็จในการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าทดแทนและรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ” นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ กล่าว “การสนับสนุนของเอดีบีอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะช่วยเรื่องทางการเงิน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความไว้เนื้อเชื่อใจและชื่อเสียงที่ดีขึ้นของเรา”

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ฯ จัดตั้งขึ้นในปี 2549 และเป็นบริษัทพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 6 แห่ง และมีกำลังการผลิตสูงถึง 664 เมกะวัตต์ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตไบโอดีเซลจำนวน 800,000 ลิตร ต่อวัน และยังมีความหลากหลายในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (lithium-ion batteries) สำหรับการขนส่งและพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหลายแบบ เช่น เรือข้ามฟากไฟฟ้า รถเมล์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน เอดีบียังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค