กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ (24 พฤศจิกายน 2563) - ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี และ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน (Indorama Ventures Public Company Limited) ลงนามในสัญญาเงินกู้มูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการเพิ่มขีดความสามารถโรงงานรีไซเคิลพลาสติกที่ดำเนินงานภายใต้ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สฯ ในอินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ ไทย

โรงงานจะรีไซเคิลพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate) หรือพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตขวดเครื่องดื่ม โดยเงินกู้ดังกล่าวประกอบไปด้วยเงินทุนจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐจากเอดีบี และเงินทุนอีก 50 ล้านเหรียญสหรัฐจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนำโดยภาคเอกชนชั้นนำของเอเชีย (Leading Asia’s Private Infrastructure Fund : LEAP) ซึ่งบริหารโดยเอดีบี นอกจากนั้น ยังมีเงินกู้อีก 150 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก International Finance Corporation (IFC) และ 50 ล้านเหรียญสหรัฐจาก  Deutsche Investitions -Und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) ซึ่งให้บริการทางการเงินแก่การลงทุนภาคเอกชนในประเทศกำลังพัฒนาภายใต้ KfW Group

“การรีไซเคิลพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้คุณภาพมหาสมุทรดีขึ้น และการริเริ่มนี้จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวผ่านความร่วมมือกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สฯ ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตและรีไซเคิลพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต นอกจากนี้ เรายังรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ IFC และ DEG ในการเริ่มต้นครั้งสำคัญนี้” นาย Ashok Lavasa รองประธานเอดีบีด้านการปฏิบัติการภาคเอกชนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน กล่าว “ในขณะที่ความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น การสนับสนุนของเอดีบีจะช่วยให้ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สฯ สามารถตอบสนองความต้องการนี้ โดยการรวบรวมและบำบัดขยะพลาสติกที่อาจถูกปล่อยลงสู่มหาสมุทรได้”

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้สีฟ้า (blue loan) กับเอดีบี” นาย Yashovardhan Lohia หัวหน้าด้านการบริหารความยั่งยืน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สฯ กล่าว “บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สฯ กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานรีไซเคิลที่สำคัญในการเปลี่ยนขยะทางทะเลให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยการนำขวดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และเน้นการให้คุณค่าในขยะและของเสีย สิ่งนี้จะสามารถผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบรวบรวมของเสียเพื่อลดปริมาณขยะและส่งผลให้มหาสมุทรสะอาดขึ้นอีกด้วย”

การจัดการขยะพลาสติกที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลเสียหาย โดยคาดว่าสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของพลาสติกทั้งหมดที่ปล่อยลงสู่มหาสมุทรมาจากเอเชีย อย่างไรก็ดี ประมาณครึ่งหนึ่งของพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตทั่วโลกถูกรีไซเคิลและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ขยะจากขวดพลาสติกจะได้รับการออกแบบใหม่และรีไซเคิล ซึ่งสามารถลดจำนวนขยะที่เคยฝังกลบและลดการปล่อยของเสียลงมหาสมุทรอีกด้วย โรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกที่สร้างขึ้นภายใต้โครงการนี้คาดว่าจะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบภายในปี 2565 และจะเปลี่ยนขยะจากขวดพลาสติกอีก 5 พันล้านขวดต่อปี ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

เงินกู้ของเอดีบีดังกล่าวเป็นเงินกู้สีฟ้าสำหรับภาคเอกชนครั้งแรกของเอดีบีที่ได้รับการรับรองโดยอิสระตามแนวทางของ Blue Natural Capital Financing Facility’s Blue Bond Guidelines พร้อมรายงานที่ได้มาตรฐานจาก DNV GL เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของเอดีบีที่จะสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพมหาสมุทรและเศรษฐกิจสีฟ้าอย่างยั่งยืน (Action Plan for Healthy Oceans and Sustainable Blue Economies) ซึ่งเรียกร้องให้เอดีบีขยายการลงทุนและความช่วยเหลือทางเทคนิคเพิ่มอีก 5 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี 2562-2567

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย โดยเป็นธุรกิจระดับโลกที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต และ โพลีเอสเตอร์ หลังจากถูกใช้งานแล้วเพื่อเป็นวัตถุดิบในอนาคต ในฐานะผู้ผลิตพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่รีไซเคิลได้ร้อยละ 100 รายใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สฯ สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนทุกรูปแบบเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมได้รับการจดทะเบียนในดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index) และมีโรงงานผลิต 125 แห่งใน 33 ประเทศทั่วทั้ง 5 ทวีป

LEAP เป็นกองทุนสำหรับการให้กู้ร่วมที่จัดตั้งขึ้นโดยเอดีบีและ Japan International Cooperation Agency (JICA) เพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในด้านพลังงาน การผลิตไฟฟ้าตลอดจนพลังงานน้ำ โครงสร้างพื้นฐานของเมือง การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สุขภาพ

เอดีบี มุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค

Media Contact