มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (14 ธันวาคม 2565) – ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและแปซิฟิท่ามกลางเศรษฐกิจโลกย่ำแย่ลง 

เอดีบีเปิดเผยในรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียประจำปี 2565 ฉบับเพิ่มเติม (a supplement of the Asian Development Outlook 2022) ว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคคาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 4.2 ในปีนี้ และ 4.6 ในปีหน้า ซึ่งปรับลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.3 ในปี 2565 และร้อยละ 4.9 ในปี 2566 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา 

การดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวของธนาคารกลางทั่วโลก การรุกรานยูเครนโดยรัสเซียที่ยืดเยื้อ และการปิดเมืองของจีนหลายรอบ ทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด COVID-19 ของประเทศเอเชียกำลังพัฒนาชะลอลง แนวทางเข้มงวดภายใต้นโยบาย ‘Zero-COVID’ รวมทั้งตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังประสบปัญหาทำให้แนวโน้มการเติบโตของจีนลดต่ำลง 

“เอเชียและแปซิฟิกยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โลกที่แย่ลงทำให้การเติบโตของภูมิภาคขาดแรงส่งไปบ้างสำหรับปีหน้า” นายอัลเบิร์ต พาร์ค หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำเอดีบี กล่าว “รัฐบาลต่างๆ จำเป็นต้องทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อขจัดความท้าทายจาก COVID-19 ต่อสู้กับผล กระทบจากราคาพลังงานและอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อยและเปราะบาง และทำให้แน่ใจว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกภาคส่วน” 

เอดีบีได้ปรับลดการคาดการณ์เงินเฟ้อของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและแปซิฟิกลงที่ร้อยละ 4.4 ในปีนี้ จากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.5 อย่างไรก็ตาม เอดีบีคาดว่าเงินเฟ้อในปีหน้าจะปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 4.2 เนื่องจากความกดดันจากราคาพลังงานและอาหารที่มีอย่างต่อเนื่อง 

เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.0 ในปีนี้ จากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 3.3 เอดีบียังได้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจจีนในปีหน้ามาอยู่ที่ร้อยละ 4.3 จากร้อยละ 4.5 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สำหรับอินเดีย คาดว่า GDP ของอินเดียจะยังคงเติบโตอยู่ในระดับเดิมที่ร้อยละ 7.0 ในปีงบประมาณนี้ และร้อยละ 7.2 ในปีงบประมาณหน้า 

แม้จะมีการปรับลดการคาดการณ์ แต่ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะยังทำคงเติบโตและรักษาระดับเงินเฟ้อได้ดีกว่าภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก โดยเอดีบีคาดว่าการเติบโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 5.5 จากร้อยละ 5.1 ท่ามกลางการบริโภคและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ประมาณการการเติบโตในปีหน้านั้นได้ถูกปรับลดลงอยู่ที่ร้อยละ 4.7 จากร้อยละ 5.0 เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกแผ่วลง สำหรับการเติบโตของคอเคซัสและเอเชียกลางในปีนี้ เอดีบีได้ปรับการคาดการณ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 4.8 จากร้อยละ 3.9 ในขณะที่การคาดการณ์สำหรับภูมิภาคแปซิฟิกนั้น ได้ถูกปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 5.3 จากร้อยละ 4.7 เนื่องจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งในฟิจิ 

รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียของเอดีบีนั้น จะเผยแพร่ทุกเดือนเมษายน โดยมีการปรับปรุงข้อมูลในเดือนกันยายน และมีฉบับเพิ่มเติมสั้นๆ ที่เผยแพร่ตามปกติในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียที่ระบุในรายงานนั้นหมายถึงสมาชิกที่กำลังพัฒนาทั้ง 46 ประเทศของเอดีบี 

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค 

Media Contact