fbpx ประธานเอดีบีให้คำมั่นสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในอาเซียน | Asian Development Bank

ประธานเอดีบีให้คำมั่นสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในอาเซียน

News Release | 5 เมษายน 2019

เชียงราย, ประเทศไทย (5 เมษายน 2562) – นายทาเคฮิโกะ นาคาโอะ ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี กล่าวย้ำการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting) ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

นายนาคาโอะ และ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทย ซึ่งเป็นประธานการประชุมด้านการคลังอาเซียนในปีนี้ ได้หารือเชิงลึกเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและการสนับสนุนของเอดีบีทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาขนส่งและพลังงาน

เอดีบีทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยในการจัดหาวิธีการจัดการทางการเงินและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการการพัฒนาของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในฐานะประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2509-2561 เอดีบีได้ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมและเงินให้เปล่ารวมทั้งสิ้น 7.23 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา เอดีบีได้สนับสนุนทางการเงินตามพันธะสัญญาเป็นจำนวน 515 ล้านเหรียญาสหรัฐ ทั้งการให้เงินกู้ภาครัฐที่มีการบริหารการเบิกจ่ายแบบยืดหยุ่น และการทำธุรกรรมพร้อมทั้งการสนับสนุนเชิงเทคนิคกับภาคเอกชนในการออกพันธบัตรสภาพภูมิภอากาศ (climate bond) ที่ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

นอกจากนั้น นายนาคาโอะยังได้ร่วมหารือกับรัฐบาลประเทศอาเซียนอื่นๆ อาทิเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินโดนีเซีย Sri Mulyani Indrawati  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ Heng Swee Keat และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเวียดนาม Dinh Tien Dung โดยได้เน้นย้ำการสนับสนุนด้านการพัฒนากับประเทศเหล่านี้

นายนาคาโอะได้กล่าวชื่นชมต่อรัฐมนตรีว่าการกระกรวงการคลังอาเซียนถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 5% ในปี 2562 และ 2563 ถึงแม้การเติบโตจะชะลอลงอันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนต่างๆ รวมทั้งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ประธานเอดีบียังกล่าวถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างทั่วถึงทั้งอาเซียน นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงความจำเป็นของประเทศอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคให้เข้มแข็ง ลดขั้นตอนที่เข้มงวดเพื่อปรับปรุงบรรยากาศทางธุรกิจ พร้อมทั้งยกเลิกข้อจำกัดต่างๆ เพื่อกระตุ้นธุรกิจการค้าออนไลน์และการท่องเที่ยว นายนาคาโอะยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการบริหารจัดการหนี้ในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อีกด้วย

นายนาคะโอะยังกล่าวอีกว่า เอดีบีกำลังขยายเงินกู้และการช่วยเหลือแบบให้เปล่าสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนและเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างประเทศให้มากขึ้น นอกจากนั้น ยังช่วยระดมทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและเอกชนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานผ่านการสนับสนุนการปฏิรูปการจัดเก็บภาษี การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และการทำหน้าที่ของเอดีบีในการช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของโครงการ เอดีบีกำลังรวบรวมเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือภาคสังคมอื่นๆ ในประเทศอาเซียน

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป  ในปี 2018 การดำเนินงานของเอดีบีทั้งเงินกู้และเงินให้เปล่ามีมูลค่ารวมทั้งหมด 21.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค