fbpx เอดีบีสนับสนุนเงินกู้โครงการรถไฟฟ้า 2 สายใหม่ | Asian Development Bank

เอดีบีสนับสนุนเงินกู้โครงการรถไฟฟ้า 2 สายใหม่

News Release | 4 มิถุนายน 2019

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (4 มิถุนายน 2562) – ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ได้ลงนามสัญญาเงินกู้มูลค่า 9.9 พันล้านบาท (หรือประมาณ 311 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในโครงการก่อสร้างและดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

“กรุงเทพมหานครจะสามารถคงสถานะความเป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจระดับโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมสาธารณะอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาการจราจรแออัดคับคั้ง” นายคริสโตเฟอร์ ธีม รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาคเอกชนของเอดีบี กล่าว “การสนับสนุนของเอดีบีครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นการจัดสรรเงินลงทุนให้กับภาคการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าของไทย และช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งมวลชนกรุงเทพให้มีประสิทธิภาพในราคาประหยัดเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากร”

นายเทอเรนซ์ ซี เค คง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กล่าวว่า “เอดีบีให้ความช่วยเหลือในฐานะผู้ให้เงินกู้ที่สามารถจัดหาเงินกู้ระยะยาวเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสด และช่วยลดความเสี่ยงจากการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าในระยะเริ่มต้นของโครงการ นอกจากนั้น ยังจะช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จและกลายเป็นขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายคริสโตเฟอร์ ธีม และ นายเทอเรนซ์ ซี เค คง ได้ลงนามในสัญญาดังล่าวแล้ว ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากเอดีบี และ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานด้วย

เอดีบีได้จัดสรรเงินกู้จำนวน 2 รายการ  โดยแต่ละเงินกู้มีมูลค่า 4.95 พันล้านบาท (หรือประมาณ 156 ล้านเหรียญสหรัฐ) ให้กับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (Northern Bangkok Monorail Company Limited) และ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (Eastern Bangkok Monorail Company Limited) ในการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการรถไฟสายใหม่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงสร้างรถไฟฟ้าเดิม 5 สายที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูภายใต้การดูแลของ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด จะดำเนินการเดินรถเริ่มจากเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ -แคราย นนทบุรี โดยมีระยะทางยาวประมาณ 34.5 กิโลเมตร  ในขณะที่สายสีเหลือง ซึ่งดำเนินการภายใต้ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด เริ่มต้นที่สถานีลาดพร้าว กรุงเทพฯ และสิ้นสุดลงที่สถานนีสำโรง สมุทรปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 30 กิโลเมตร

จากรายการศึกาษต่างๆ พบว่า กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นและเป็นเมืองที่รถติดมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และยังระบุให้เห็นถึงจำนวนคนที่ใช้รถขนส่วนสาธารณะว่ามีอัตราที่น้อยเมื่อเทียบกับเมืองที่มีความหนาแน่นอื่นๆ ของโลก จำนวนรถยนต์ส่วนตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตั้งแต่ปี 2543 และคาดว่าจะมีรถยนต์โดยสารเพิ่มขึ้น 30 ล้านคันภายในปี 2583 ดังนั้น การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ที่ครอบคลุมเขตพื้นที่ได้กว้างขึ้นจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจำนวนการใช้ยานพาหนะที่ลดลงได้

บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture : BSR JV)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีชมพูและสายสีเหลือง ทั้งนี้ กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ประกอบด้วย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป ในปี 2561 เอดีบี ได้ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจำนวน 21.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ  เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค