เอดีบีส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ยกระดับการเข้าถึงตลาดโลกจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

News Release | 31 พฤษภาคม 2017

กรุงเทพฯ (31 พฤษภาคม 2560) — ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี และคณะทำงานด้านเกษตรของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion หรือ GMS) เปิดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารตลอดจนสัมนาเชิงนโยบายภายใต้แนวคิดหลัก "Discover GMS: Asia's Natural Hub" ที่งานแสดงสินค้าอาหาร ไทยเฟค 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการและโลจิสติกส์ด้านอาหารจากในประเทศและทั่วโลกกว่า 40,000 คนเข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560

บูธแสดงสินค้าเกษตรและอาหารของกลุ่มประเทศ GMS มีกลุ่มเกษตกรและผู้ประกอบการขนาดย่อมและกลางราว 35 ราย นำสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมราว 200 ชนิดมาร่วมแสดงและจำหน่ายในงาน โดยรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มประเทศ GMS ผู้บริหารระดับสูงของเอดีบี และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศร่วมในพิธีเปิด GMS Pavilion ที่บูธ G35-G44 ในอิมแพค ฮอลล์ 1

นอกจากนี้ ผู้เยี่ยมชม GMS Pavilion จะได้ลิ้มลองอาหารที่มีเอกลักษณ์ประจำชาติจากเชฟชั้นนำทั้ง 6 ประเทศใน GMS ที่จะผลัดเปลี่ยนกันสาธิตและปรุงอาหารจากผลิตภัณฑ์เกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สาธิตและบริการชากาแฟที่คัดพิเศษจากประเทศใน GMS

ในงานยังมีสัมมนาเชิงนโยบายภายใต้แนวคิดประสานความร่วมมือระหว่างประเทศใน GMS ด้านอาหาร มาตรการอาหารปลอดภัยและการเข้าถึงตลาดร่วมกัน ในวันที่ 31 พฤษภาคมและ 1 มิถุนายน โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและเอกชน เพื่อไปสู่การดำเนินมาตรการอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกันเพื่อยกระดับการเข้าถึงตลาดโลกของสินค้าเกษตรและอาหารจาก GMS

“ในบรรดาปัญหาที่น่ากังวลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาหาร ความปลอดภัยทางอาหารจัดได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร เวทีสัมมนาครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้หารือร่วมกันกันถึงแนวคิดสร้างสรรค์ระหว่างธุรกิจและภาครัฐที่ประเทศใน GMS สามารถนำไปใช้เพื่อขยายการเข้าถึงตลาดระดับโลกให้มากยิ่งขึ้น” นายปะวิท รามาจันทราน ผู้อำนวยการโครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของเอดีบีกล่าว “นอกจากนี้ บูธแสดงสินค้าของ GMS ยังเป็นโอกาสดีสำหรับการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคระหว่างงานแสดงสินค้าอาหารครั้งนี้”

GMS หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 6 ประเทศคือ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนานและกว่างสี) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สสป. ลาว) เมียนมา ไทย และเวียดนาม ปัจจุบัน GMS เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลก ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมาสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ความใกล้ชิดกับตลาดขนาดใหญ่และผลิตภัณฑ์อาหารทื่มีเอกลักษณ์และหลากหลาย จึงทำให้ภูมิภาคนี้มีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบอยู่แล้วในฐานะผู้ผลิตอาหารบางประเภท แต่ความได้เปรียบดังกล่าวยังไม่ได้นำไปใช้อย่างเต็มศักยภาพ

เอดีบีมีสำนักงานใหญ่ในกรุงมะนิลา มุ่งมั่นลดความยากจนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง การเติบโตทางสิ่งแวดล้อมที่ยั่นยืน และการบูรณาการในระดับภูมิภาค เอดีบีก่อตั้งขึ้นในปี 2509 โดยในเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมานี้ ได้ครบรอบ 50 ปีของการเป็นพันธมิตรในการพัฒนาของภูมิภาค เอดีบีประกอบด้วยสมาชิก 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2559 ความช่วยเหลือที่เอดีบีให้แก่ประเทศต่างๆ รวมทั้งสิ้น 31.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการให้กู้ร่วมจำนวน 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ