กรุงเทพฯ (31 พฤษภาคม 2560) — ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี และคณะทำงานด้านเกษตรของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion หรือ GMS) เปิดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารตลอดจนสัมนาเชิงนโยบายภายใต้แนวคิดหลัก "Discover GMS: Asia's Natural Hub" ที่งานแสดงสินค้าอาหาร ไทยเฟค 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการและโลจิสติกส์ด้านอาหารจากในประเทศและทั่วโลกกว่า 40,000 คนเข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560

บูธแสดงสินค้าเกษตรและอาหารของกลุ่มประเทศ GMS มีกลุ่มเกษตกรและผู้ประกอบการขนาดย่อมและกลางราว 35 ราย นำสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมราว 200 ชนิดมาร่วมแสดงและจำหน่ายในงาน โดยรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มประเทศ GMS ผู้บริหารระดับสูงของเอดีบี และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศร่วมในพิธีเปิด GMS Pavilion ที่บูธ G35-G44 ในอิมแพค ฮอลล์ 1

นอกจากนี้ ผู้เยี่ยมชม GMS Pavilion จะได้ลิ้มลองอาหารที่มีเอกลักษณ์ประจำชาติจากเชฟชั้นนำทั้ง 6 ประเทศใน GMS ที่จะผลัดเปลี่ยนกันสาธิตและปรุงอาหารจากผลิตภัณฑ์เกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สาธิตและบริการชากาแฟที่คัดพิเศษจากประเทศใน GMS

ในงานยังมีสัมมนาเชิงนโยบายภายใต้แนวคิดประสานความร่วมมือระหว่างประเทศใน GMS ด้านอาหาร มาตรการอาหารปลอดภัยและการเข้าถึงตลาดร่วมกัน ในวันที่ 31 พฤษภาคมและ 1 มิถุนายน โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและเอกชน เพื่อไปสู่การดำเนินมาตรการอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกันเพื่อยกระดับการเข้าถึงตลาดโลกของสินค้าเกษตรและอาหารจาก GMS

“ในบรรดาปัญหาที่น่ากังวลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาหาร ความปลอดภัยทางอาหารจัดได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร เวทีสัมมนาครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้หารือร่วมกันกันถึงแนวคิดสร้างสรรค์ระหว่างธุรกิจและภาครัฐที่ประเทศใน GMS สามารถนำไปใช้เพื่อขยายการเข้าถึงตลาดระดับโลกให้มากยิ่งขึ้น” นายปะวิท รามาจันทราน ผู้อำนวยการโครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของเอดีบีกล่าว “นอกจากนี้ บูธแสดงสินค้าของ GMS ยังเป็นโอกาสดีสำหรับการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคระหว่างงานแสดงสินค้าอาหารครั้งนี้”

GMS หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 6 ประเทศคือ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนานและกว่างสี) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สสป. ลาว) เมียนมา ไทย และเวียดนาม ปัจจุบัน GMS เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลก ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมาสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ความใกล้ชิดกับตลาดขนาดใหญ่และผลิตภัณฑ์อาหารทื่มีเอกลักษณ์และหลากหลาย จึงทำให้ภูมิภาคนี้มีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบอยู่แล้วในฐานะผู้ผลิตอาหารบางประเภท แต่ความได้เปรียบดังกล่าวยังไม่ได้นำไปใช้อย่างเต็มศักยภาพ

เอดีบีมีสำนักงานใหญ่ในกรุงมะนิลา มุ่งมั่นลดความยากจนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง การเติบโตทางสิ่งแวดล้อมที่ยั่นยืน และการบูรณาการในระดับภูมิภาค เอดีบีก่อตั้งขึ้นในปี 2509 โดยในเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมานี้ ได้ครบรอบ 50 ปีของการเป็นพันธมิตรในการพัฒนาของภูมิภาค เอดีบีประกอบด้วยสมาชิก 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2559 ความช่วยเหลือที่เอดีบีให้แก่ประเทศต่างๆ รวมทั้งสิ้น 31.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการให้กู้ร่วมจำนวน 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Media Contact

SHARE THIS PAGE