fbpx เอเชียแปซิฟิกยังคงเติบโต ท่ามกลางความเสี่ยงจาก ความตึงเครียดทางการค้า | Asian Development Bank

เอเชียแปซิฟิกยังคงเติบโต ท่ามกลางความเสี่ยงจาก ความตึงเครียดทางการค้า

ฮ่องกง (26 กันยายน 2561) – รายงานฉบับล่าสุดของเอดีบีระบุว่า ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียยังคงเติบโตอย่างมั่นคงทั่วทั้งภูมิภาค เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง การลอยตัวราคาน้ำมันและก๊าซ และการฟื้นตัวของอินเดีย อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางการค้าจะเป็นบททดสอบความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาค โดยมีความพยายามในการทำข้อผูกพันทางค้าระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2561 ฉบับล่าสุด (Asian Development Outlook 2018 Update : ADO Update) เอดีบียังคงประมาณการ GDP ของภูมิภาคอยู่ที่ร้อยละ 6 ในปี 2561 และปรับประมาณการเศรษฐกิจของปี 2562 ลงร้อยละ 0.1  มาอยู่ที่ร้อยละ 5.8

 “การเติบโตของภูมิภาค ถึงแม้จะมีแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่เข้มแข็งของจีนและอินเดีย แต่ภูมิภาคยังต้องเผชิญกับความท้าทายภายนอก” นายยาซูยูกิ ซาวาดะ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของเอดีบีกล่าว “ความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ ความเชื่อมโยงของการผลิตสินค้าระหว่างประเทศชะงักงันอันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเอเชียน่าจะสามารถปรับตัวจากผลกระทบโดยตรงของมาตรการการค้าที่เกิดขึ้นได้

อุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งยังคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันและก๊าซที่ลอยตัวทำให้ประเทศที่ส่งออกพลังงานอย่างคาซักสถานมีการเติบโตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอาจทำให้การเติบโตของภูมิภาคในอนาคตมีความไม่แน่นอน นอกเหนือจากความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น สภาพคล่องของโลกที่ตึงตัวอาจทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าไม่สดใสเท่าที่ควร

เศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมจะเติบโตได้ดีถึงร้อยละ 2.3 ในปี 2561 และร้อยละ 2.0 ในปี 2562 ซึ่งเท่ากับที่เคยคาดการณ์ไว้ในเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการสร้างงานส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเขตเศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นชะลอตัวลงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เอดีบีปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของประเทศเหล่านั้นลงเล็กน้อยในปี 2561 ทั้งนี้ คาดว่าสหรัฐอเมริกาจะกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบปกติเพื่อป้องกันเงินเฟ้อที่อาจจะเกิดขึ้น

รายงานฉบับล่าสุดยังระบุว่า การบริโภคภายในประเทศที่เข้มแข็งและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคบริการช่วยให้เศรษฐกิจจีนแข็งแกร่งในช่วงต้นปีแรก เอดีบียังคงประมาณการแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปี 2561 ไว้คงเดิมที่ร้อยละ 6.6 แต่ได้ปรับลดการคาดการณ์ลงอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ในปี 2562 อันเนื่องมาจากอุปสงค์ที่ลดต่ำลงและปัจจัยเสี่ยงจากความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนด้านอุปทาน โดยการสนับสนุนจากมาตรการการเงินและการคลัง จะทำให้การเติบโตเป็นไปอย่างที่คาดไว้  

เศรษฐกิจอินเดียยังคงเติบโตได้ดี โดยเอดีบียังคงประมาณการไว้ในระดับเดิมที่ร้อยละ 7.3 ในปี 2561 และร้อยละ 7.6 ในปี 2562 เนื่องจากผลทระทบชั่วคราวของการยกเลิกธนบัตรและการริเริ่มจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการที่เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศเริ่มบรรเทาลงดังที่คาดไว้ ผลกระทบจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นถูกทดแทนโดยอุปสงค์ในประเทศที่ดีและการส่งออกที่กระเตื้องขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม การลดลงของค่าเงินรูปีและตลาดการเงินภายนอกที่ผันผวนทำให้เกิดความท้าทายต่างๆ อย่างเช่นเงินเฟ้อที่กำลังปรับตัวสูงขึ้น ถึงแม้การใช้นโยบายการคลังแบบเข้มงวดจะช่วยลดความกดดันด้านเงินเฟ้อแล้วก็ตาม

6 ใน 10 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเติบโตได้พอประมาณ โดยคาดว่าภูมิภาคจะเติบโตที่ร้อยละ 5.1 ในปี 2561 ซึ่งลดลงจากที่เคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้ร้อยละ 0.1 การส่งออกสุทธิลดลงในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เนื่องจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ส่วนการเติบโตของภูมิภาคในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5.2 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่คาดการณ์ไว้เมื่อเมษายนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของเศรษฐกิจไทยนั้น เอดีบีได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยขึ้นเป็นร้อยละ 4.5 ในปี 2561 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 4.0 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และปรับขึ้นเป็นร้อยละ 4.3 สำหรับปี 2562 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ร้อยละ 4.1 โดยมีปัจจัยหลักจากการขยายตัวที่แข็งแกร่งขึ้นของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว อุปสงค์ในประเทศ ผลผลิตภาคการเกษตร การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน

ราคาน้ำมันและก๊าซที่ปรับตัวสูงขึ้น กอรปกับการลงทุนและการส่งออกที่กระเตื้องขึ้น ขับเคลื่อนให้การเติบโตของเอเชียกลางปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าจะถึงร้อยละ 4.1 ในปีนี้ ในทางกลับกัน คาดว่าแปซิฟิกจะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.1 ซึ่งเป็นการปรับลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยคาดกาณ์ไว้ เนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวในปาปัวนิวกินี และการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่เพียงพอของติมอร์-เลสเต

ส่วนปัจจัยเสี่ยงของภูมิภาค ได้แก่ สภาวะช๊อคทางการเงินต่างๆ หากธนาคารกลางสหรัฐต้องการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้เพื่อบรรเทาสภาวะเงินเฟ้อ แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่กว่าเกิดจากความขัดแย้งทางการค้าที่รุนแรงขึ้นและได้ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายการผลิตข้ามพรมแดน โดยธุรกิจที่เชื่อมโยงกันอยู่ในสภาวะย่ำแย่และแผนการลงทุนต่างๆ ถูกยกเลิกไป ในขณะที่เศรษฐกิจบางแห่ง โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแม้ได้รับอานิสงค์ในระยะปานกลางจากการค้าขายที่พุ่งตรงมายังประเทศตน แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากความเชื่อมั่นและการลงทุนที่ลดต่ำลงทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้น ความพยายามอย่างต่อเนื่องของประเทศในเอเชียที่จะดำเนินข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันในภูมิภาคและนอกภูมิภาคจะเป็นจุดสำคัญของการเพิ่มการปกป้องทางการค้า

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป  เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2509 และมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค ในปีพ.ศ. 2560 การดำเนินงานของเอดีบีมีมูลค่ารวมทั้งหมด 32.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมถึงการให้กู้ร่วมจำนวน 11.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ

อ่านการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ใน ADO 2018 Update