fbpx Cơ quan Đại diện Thường trú tại Việt Nam: Thông tin liên hệ và các ngày nghỉ lễ | Asian Development Bank

Việt Nam và ADB

Chiến lược đối tác quốc gia của ADB với Việt Nam được dựa trên thúc đẩy tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, nâng cao tính bao trùm toàn diện của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, và cải thiện tính bền vững về môi trường và thích ứng khí hậu.

Cơ quan Đại diện Thường trú tại Việt Nam: Thông tin liên hệ và các ngày nghỉ lễ0

Cơ quan Đại diện Thường trú tại Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Tầng 3, Tòa nhà Cornerstone Building, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  Giờ làm việc: 8:30 sáng đến 5:00 chiều (từ thứ hai đến thứ sáu)

Cơ quan đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam

Cơ quan Đại diện Thường trú tại Việt Nam (VRM) được thành lập vào năm 1996. Văn phòng được đặt tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Vai trò chủ yếu của VRM bao gồm:

  • Xây dựng các chương trình và chiến lược tại Việt Nam
  • Đối thoại và hỗ trợ chính sách
  • Quản lý danh mục dự án đầu tư và các dự án được giao
  • Điều phối viện trợ
  • Thực hiện công tác nghiên cứu kinh tế, nghiên cứu ngành và các công tác phân tích khác
  • Xây dựng quan hệ với các cơ quan chính phủ, các tổ chức dân sự và khu vực tư nhân
  • Thực hiện các báo cáo về quốc gia
  • Thực hiện quan hệ đối ngoại và phổ biến thông tin

Văn phòng cũng tiến hành xử lý các khoản vay và các dự án hỗ trợ kỹ thuật.


Thông tin liên hệ

Andrew JEFFRIES (Ông)
Giám đốc Quốc gia
  E-mail
ĐẶNG Hữu Cự (Ông)
Cán bộ cao cấp phụ trách quan hệ đối ngoại
  E-mail
CAO Thị Dinh (Cô)
Điều phối viên hành chính
  E-mail


Lịch nghỉ lễ năm 2020

Cơ quan đại diện thường trú tại Việt Nam sẽ nghỉ lễ vào những ngày sau:

Tết Dương lịch ngày 1 tháng 1 (thứ Tư)
Tết Nguyên Đán các ngày 23, 24, 27, 28, 29 tháng 1 (thứ Năm, thứ Sáu, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư)
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương ngày 2 tháng 4 (thứ Năm)
Ngày Thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 (thứ Năm)
Ngày Quốc tế Lao Động  ngày 1 tháng 5 (thứ Sáu)
Ngày Quốc khánh ngày 2 tháng 9 (thứ Tư)

cập nhật đến ngày 10 tháng 8 năm 2020