fbpx Việt Nam: Kinh tế | Asian Development Bank

Việt Nam và ADB

Chiến lược đối tác quốc gia của ADB với Việt Nam được dựa trên thúc đẩy tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, nâng cao tính bao trùm toàn diện của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, và cải thiện tính bền vững về môi trường và thích ứng khí hậu.

Các chỉ số kinh tế của Việt Nam


Các dự báo kinh tế

Cơ sở dữ liệu mới nhất về kinh tế tại Việt Nam so với các quốc gia khác tại Đông Nam Á


Tác động của xung đột thương mại

Dựa trên tài liệu thảo luận The Impact of Trade Conflict on Developing Asia, công cụ này dự báo những tác động của thuế quan đối với GDP, xuất khẩu và việc làm trên toàn khu vực Châu Á và Thái Bình Dương sau căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

Xem thêm các dữ liệu

Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

Tài liệu thông tin tóm tắt của ADB được cập nhật hàng năm sẽ cung cấp các chỉ số kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như đưa ra các thông tin về hoạt động hỗ trợ của ADB tại quốc gia này kèm theo các thông tin liên lạc.

Asian Development Outlook

The Asian Development Outlook analyzes economic and development issues in developing countries in Asia.

Key Indicators

The Key Indicators for Asia and the Pacific publication presents data regarding the economic, financial, social, and environmental situations in a broad range of countries across the region.

Basic Statistics

The Basic Statistics brochure presents data on selected social, economic, and SDG indicators such as population, poverty, annual growth rate of gross domestic product, inflation, and government finance for economies in Asia and the Pacific.