Việt Nam: Kinh tế | Asian Development Bank

Việt Nam: Kinh tế

Tăng trưởng kinh tế năm 2017 được dự báo sẽ đạt 6,3%, cận kề dưới mức dự báo được đưa ra trong cuốn Triển vọng Phát triển Châu Á 2017. GDP đạt 5,7% trong nửa đầu năm 2017, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ hơn so với đánh giá vào tháng 4, và thặng dư cán cân vãng lai cũng sẽ giảm nhanh hơn dự báo trước đây. Xem thêm tại tài liệu Cập nhật Triển vọng Phát triển Châu Á 2017

  Xem thêm trong thư viện dữ liệu  

*Số liệu của 2017 và 2018 là số liệu dự báo


Dự báo tình hình kinh tế tại các quốc gia Đông Nam Á

Số liệu kinh tế cập nhật nhất của Việt Nam để so sánh với các quốc gia khác tại Đông Nam Á

*Số liệu của 2017 và 2018 là số liệu dự báo

Nguồn:
Triển vọng Phát triển Châu Á 2017
Cập nhật triển vọng phát triển Châu Á 2017