Việt Nam và ADB | Asian Development Bank

Việt Nam và ADB

Tiêu điểm

 • Hoạt động của ADB tại Việt Nam

  Việt Nam đã trải qua hàng loạt chương trình cải cách ấn tượng trong những năm 80 và 90 và ADB luôn đồng hành với Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn này. Ngày nay, Việt Nam là một quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, quốc gia đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong phát triển kinh tế và xã hội.

 • Việt Nam: Kinh tế

  Tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến sẽ đạt 6,5% trong năm 2017 và 6,7% trong năm 2018. Xem thêm thông tin về tăng trưởng kinh tế thực tế và dự báo ở Việt Nam và so sánh số liệu với các quốc gia phát triển khác tại khu vực Đông Nam  Á

 • Nhu cầu vốn cho cơ sở hạ tầng Châu Á vượt hơn 1,7 nghìn tỷ USD mỗi năm, gấp đôi so với dự báo trước đây

  Theo một báo cáo chủ đạo của Ngân hàng Phát triển Châu Á, tới năm 2030, nhu cầu vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở Châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển sẽ vượt 22,6 nghìn tỷ USD, tương đương 1,5 nghìn tỷ USD mỗi năm, nếu khu vực này muốn duy trì đà tăng trưởng.

 • LÀM SÂU SẮC HƠN QUAN HỆ ĐỐI TÁC VIỆT NAM - ADB

  Chiến lược Đối tác Quốc gia Việt Nam (CPS) giai đoạn 2016-2020 được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội ấn tượng. Đạt được vị thế quốc gia thu nhập trung bình thấp năm 2010, Việt Nam đã có những tiến bộ nhanh chóng trong giảm nghèo và nâng cao chất lượng y tế và giáo dục.

Kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng kể từ năm 2011, trong khi lạm phát duy trì ở mức một con số. Các chính sách kinh tế vĩ mô hài hòa đã góp phần giữ vững sự ổn định và lòng tin của các nhà đầu tư, với sự tăng trưởng được thúc đẩy mạnh mẽ bởi đầu tư trực tiếp nước ngoài và ngành sản xuất hướng tới xuất khẩu.

Việt Nam cần tiếp tục phát triển một nền kinh tế thị trường năng động hơn – một nền kinh tế có thể cạnh tranh với thế giới đồng thời mang lại sự tăng trưởng công bằng và bền vững trong dài hạn. Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành công đáng ghi nhận trong xóa đói giảm nghèo nhưng vẫn còn tồn tại những thách thức phát triển cũng như khoảng cách về thu nhập và kinh tế xã hội khác trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương.

Chiến lược Đối tác Quốc gia của ADB dành cho Việt Nam tập trung các hoạt động hỗ trợ thông qua 3 trụ cột: tăng trưởng kinh tế đồng đều, cải thiện tính hiệu quả của nền kinh tế và sự bền vững về môi trường.

Việt Nam là thành viên của Tiểu vùng Mê kông Mở rộng (GMS).

Thông tin cơ bản


Tin cập nhật