Việt Nam và ADB

Kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng kể từ năm 2011, trong khi lạm phát duy trì ở mức một con số. Các chính sách kinh tế vĩ mô hài hòa đã góp phần giữ vững sự ổn định và lòng tin của các nhà đầu tư, với sự tăng trưởng được thúc đẩy mạnh mẽ bởi đầu tư trực tiếp nước ngoài và ngành sản xuất hướng tới xuất khẩu.

Việt Nam cần tiếp tục phát triển một nền kinh tế thị trường năng động hơn – một nền kinh tế có thể cạnh tranh với thế giới đồng thời mang lại sự tăng trưởng công bằng và bền vững trong dài hạn. Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành công đáng ghi nhận trong xóa đói giảm nghèo nhưng vẫn còn tồn tại những thách thức phát triển cũng như khoảng cách về thu nhập và kinh tế xã hội khác trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương.

Chiến lược Đối tác Quốc gia của ADB dành cho Việt Nam tập trung các hoạt động hỗ trợ thông qua 3 trụ cột: tăng trưởng kinh tế đồng đều, cải thiện tính hiệu quả của nền kinh tế và sự bền vững về môi trường.

Việt Nam là thành viên của Tiểu vùng Mê kông Mở rộng (GMS).


Tin cập nhật

  • https://www.adb.org/vi/publications/budgeting-viet-nam-gender-equality-t... Ngân sách có Trách nhiệm Giới ở Việt Nam: Bình đẳng Giới trong ngành Giao thông Vận tải 15 Th10 2019 15 Th1 2020 Bản tóm tắt này cung cấp các phân tích sâu về việc lập ngân sách có trách nhiệm giới để hỗ trợ ngành giao thông vận tải ở Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới. Ngân sách có Trách nhiệm Giới ở Việt Nam: Bình đẳng Giới trong ngành Giao thông Vận tải Ấn phẩm publication Papers and Briefs
  • https://www.adb.org/vi/news/adb-dhd-deal-provide-first-large-scale-float... ADB VÀ DHD KÝ THỎA THUẬN CUNG CẤP NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI QUY MÔ LỚN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM 02 Th10 2019 02 Th10 2019 Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm nay đã ký kết một hiệp định vay trị giá 37 triệu USD với Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) để tài trợ việc lắp đặt một dàn pin điện mặt trời nổi với công suất đỉnh là 47,5... Thông cáo báo chí news News Release
  • https://www.adb.org/vi/news/viet-nams-economy-remains-resilient-amid-wea... NỀN KINH TẾ VIỆT NAM VẪN VỮNG VÀNG TRONG BỐI CẢNH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI SUY YẾU 25 Th9 2019 25 Th9 2019 Nền kinh tế Việt Nam được dự báo duy trì tăng trưởng mạnh trong năm 2019 và 2020 ở mức tương ứng là 6,8% và 6,7%, sau khi đã bứt phá mạnh với tỉ lệ 7,1% trong năm ngoái, theo nhận định của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong bản cập... Thông cáo báo chí news News from Country Offices