Việt Nam và ADB

Các khoản đầu tư của ADB vào Việt Nam sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông, phát triển đô thị, tiếp cận giáo dục có chất lượng, an ninh y tế, tính bền vững môi trường và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Việt Nam: Các cơ hội hợp tác

Kế hoạch mua sắm

Đối với các dự án do ADB tài trợ, Hướng dẫn Mua sắm và Hướng dẫn Sử dụng Tư vấn của ADB yêu cầu Bên vay phải xây dựng và công bố Kế hoạch Mua sắm sau khi nguồn vốn cho dự án đã được phê duyệt. Kế hoạch Mua sắm bao gồm việc mua sắm các hàng hóa, công việc và dịch vụ tư vấn chủ yếu hiện đang được triển khai hoặc dự kiến được triển khai trong vòng 18 tháng tới.

Dành cho các nhà thầu

Các thông báo gọi thầu về dịch vụ mua sắm và tư vấn cũng như thông báo trao thầu có thể được tìm thấy ở mục Dự án & Nhà thầu.

Các vị trí việc làm cho nhân viên quốc tế (tại trụ sở chính và tại các văn phòng quốc gia)

ADB tuyển dụng các nhân viên quốc tế của mình từ các quốc gia thành viên của ADB. ADB đưa ra mức lương và các đãi ngộ cạnh tranh cho các nhân viên được tuyển dụng theo bình diện quốc tế. Khuyến khích phụ nữ đăng ký tuyển dụng.

Các vị trí việc làm cho nhân viên sở tại và nhân viên hành chính

ADB tuyển dụng các nhân viên sở tại và nhân viên hành chính từ những ứng viên có nguyện vọng hiện đang sinh sống tại quốc gia mà ADB đặt văn phòng. ADB đưa ra mức lương và các đãi ngộ cạnh tranh cho các nhân viên được tuyển dụng tại quốc gia sở tại.

Chương trình học bổng

Chương trình Học bổng của Chính phủ Nhật Bản – Ngân hàng Phát triển Châu Á trao khoảng 150 học bổng sau đại học trong 1 năm cho các ngành học kinh tế, quản lý, khoa học và kỹ thuật cũng như các lĩnh vực liên quan đến phát triển khác tại các trường đại học tham gia vào chương trình học bổng hợp tác của Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Người dùng được khuyến cáo lưu ý thư tuyển dụng mạo danh Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Xin đọc thêm tại đây. Read more.

Tiêu điểm

Việt Nam Chiến lược Đối tác Quốc gia (2023-2026)

| Infographic

Việt Nam Chiến lược Đối tác Quốc gia (2023-2026)

Chiến lược Đối tác Quốc gia của ADB ở Việt Nam ưu tiên tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tư nhân. ADB sẽ hỗ trợ xây dựng nền tảng để Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

| Publication

Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

Ngân hàng đã xác định một danh mục đề xuất dự án then chốt cho giai đoạn 2022–2024, sử dụng các phương thức tài trợ đáp ứng hơn và cân nhắc các ưu tiên của Việt Nam cho công cuộc phục hồi sau đại dịch trong trung và dài hạn.

Những giải pháp thiên nhiên cho các đô thị tại Việt Nam: Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước

| Publication

Những giải pháp thiên nhiên cho các đô thị tại Việt Nam: Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước

Ấn phẩm này giới thiệu cách tiếp cận Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước và thảo luận các lợi ích của nó, với những ví dụ về cách tích hợp ở Việt Nam.

Ngân sách có Trách nhiệm Giới ở Việt Nam: Bình đẳng Giới trong ngành Giao thông Vận tải

| Publication

Ngân sách có Trách nhiệm Giới ở Việt Nam: Bình đẳng Giới trong ngành Giao thông Vận tải

Bản tóm tắt này cung cấp các phân tích sâu về việc lập ngân sách có trách nhiệm giới để hỗ trợ ngành giao thông vận tải ở Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới.