fbpx Hoạt động của ADB tại Việt Nam | Asian Development Bank

Việt Nam và ADB

Chiến lược đối tác quốc gia của ADB với Việt Nam được dựa trên thúc đẩy tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, nâng cao tính bao trùm toàn diện của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, và cải thiện tính bền vững về môi trường và thích ứng khí hậu.

Hoạt động của ADB tại Việt Nam

Thành viên của ADB

Gia nhập năm 1966

Cổ phần và quyền bỏ phiếu

Cổ phần nắm giữ:
36.228 (0,341% tổng số cổ phần)

Số phiếu bầu:
75.925 (0,571% trong tổng số thành viên, 0,878% trong tổng số thành viên trong khu vực)

Tổng vốn đăng ký đóng:
503,86 triệu USD

Số vốn đã đóng góp:
32,70 triệu USD

Việt Nam đã có một giai đoạn tương đối thịnh vượng trong 5 năm vừa qua. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ được thúc đẩy bởi sự gia tăng làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiêu dùng nội địa ở mức cao và sản xuất định hướng xuất khẩu, trong khi lạm phát được duy trì ở mức một chữ số và các chính sách cân bằng hiệu quả đã giúp duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng lòng tin của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, dù đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo, Việt Nam vẫn phải đối mặt với tình trạng bất bình đẳng thu nhập gia tăng và những chênh lệch kinh tế - xã hội khác, đặc biệt đối với các nhóm dân tộc thiểu số và nhóm dễ tổn thương khác. Việt Nam cũng nằm trong số những nước có nguy cơ cao nhất bị tác động bởi biến đổi khí hậu, với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng phổ biến hơn và đe dọa xóa bỏ những thành tựu phát triển đã đạt được. Để vượt qua những thách thức này, Việt Nam cần tiếp tục phát triển một nền kinh tế thị trường năng động và đồng đều hơn để cạnh tranh trên toàn cầu và mang lại tăng trưởng bền vững và công bằng trong dài hạn.

Toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh về đêm

Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vào năm 1966. Tổng hỗ trợ của ADB cho Việt Nam đã đạt 16,7 tỉ USD.

Tổng giá trị giải ngân lũy kế các khoản vay và viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam là 10,58 tỉ USD, được tài trợ từ nguồn vốn vay thông thường và nguồn vốn thông thường ưu đãi, Quỹ Phát triển Châu Á và các quỹ đặc biệt khác.

Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vào năm 1966. Tổng hỗ trợ của ADB cho Việt Nam đã đạt 16,7 tỉ USD.


CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN DO ADB HỖ TRỢ

Từ năm 2010 tới năm 2018, các hoạt động do ADB hỗ trợ tại Việt Nam đã giúp mang lại những kết quả phát triển rõ rệt và rộng khắp. ADB đã hỗ trợ xây dựng và nâng cấp 2.659 ki-lô-mét (km) đường bộ và 182 km đường sắt. Trong giai đoạn này, ADB đã giúp 175.340 hộ gia đình tiếp cận nguồn cấp nước mới hoặc guồn cấp nước đã được cải thiện; cung cấp các dịch vụ vệ sinh mới hoặc cải thiện cho 135.118 hộ gia đình. Ngân hàng cũng giúp kết nối 300.000 hộ gia đình nông thôn vào mạng lưới điện và cải thiện khoảng 135.000 héc-ta đất thông qua tưới tiêu, thoát nước và quản lý lũ lụt.

Trong lĩnh vực tài chính, ADB đã hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và thực thi khung ổn định tài chính, những cải cách pháp lý mới để giải quyết nợ xấu, và tái cơ cấu các ngân hàng. ADB cũng hỗ trợ chính phủ tăng cường khuôn khổ phát triển thị trường vốn và thúc đẩy phổ cập tài chính với trọng tâm là mở rộng tài chính vi mô và công nghệ tài chính.

Trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ của ADB đã giúp 973.340 học sinh sinh viên (trong đó có 405.425 là nữ) hưởng lợi từ cơ sở vật chất giáo dục mới hoặc được cải thiện, trong khi 401.518 giáo viên (trong đó có 170.340 là nữ) đã được tập huấn nâng cao chất lượng hoặc các tiêu chuẩn năng lực.

Trong năm 2018, ADB đã ký kết bốn dự án mới cho Việt Nam, với tổng số vốn vay là 569,3 triệu USD cùng hỗ trợ kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại trị giá 800.000 USD. Những khoản đầu tư này sẽ giúp Việt Nam cải tạo cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn, tăng cường kết nối giao thông và phát triển đô thị, hỗ trợ giảm thiểu biến đổi khí hậu và tính bền vững về môi trường, nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, và thúc đẩy hội nhập khu vực và toàn cầu.

Đường cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây

ADB cam kết chia sẻ tri thức phục vụ cho phát triển hiệu quả ở Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trên phạm vi rộng hơn, gồm cả phát triển khu vực tư nhân và các hoạt động cho khu vực tư nhân.

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KHÔNG CẦN BẢO LÃNH

Với chức năng xúc tác cho hoạt động đầu tư tư nhân, ADB cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án và trung gian tài chính mà không cần bảo lãnh của chính phủ. Tổng số cam kết từ nguồn vốn riêng của ADB (dưới hình thức cổ phần và khoản vay trực tiếp) trong năm 2018 đã đạt 3,14 tỉ USD cho 32 giao dịch trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội, tài chính và kinh doanh nông nghiệp. ADB cũng tích cực huy động vốn đồng tài trợ từ các nguồn thương mại và ưu đãi. Trong năm 2018, ADB đã huy động được 3,17 tỉ USD đồng tài trợ dài hạn và 3,99 tỉ USD đồng tài trợ cho các chương trình tài trợ thương mại, tài chính vi mô, và tài trợ chuỗi cung ứng. Tổng dư nợ và cam kết từ các giao dịch không cần bảo lãnh do ADB tài trợ bằng nguồn vốn riêng của mình đạt 12,7 tỉ USD tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2018.

ĐỒNG TÀI TRỢ

ADB bắt đầu các hoạt động đồng tài trợ tại Việt Nam từ năm 1972. Kể từ đó, tổng lũy kế các cam kết đồng tài trợ chính thức theo phương thức gia tăng giá trị trực tiếp cho Việt Nam đã tăng lên tới 4,58 tỉ USD cho 56 dự án đầu tư và 118,08 triệu USD cho 93 dự án hỗ trợ kỹ thuật. Lũy kế đồng tài trợ thương mại gia tăng giá trị trực tiếp cho Việt Nam đạt 7,54 tỉ USD cho ba dự án đầu tư.

Trong năm 2018, Việt Nam đã nhận được 6,75 triệu USD viện trợ đồng tài trợ từ Quỹ Tín thác Hà Lan trong khuôn khổ Quỹ Đối tác Tài trợ về Nước, Quỹ Môi trường Toàn cầu và Quỹ Tín thác Thích ứng Biến đổi Khí hậu Đô thị cho hai dự án đầu tư

Các dự án đồng tài trợ từ 1 tháng 1 năm 2014 đến 31 tháng 12 năm 2018

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG

Mặc dù những thắt chặt tài chính hạn chế việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn đối ứng đã được nới lỏng đôi chút trong năm 2018, song luật trong nước hạn chế nợ công vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới các hoạt động của ADB tại Việt Nam. Những thách thức khác bao gồm cả các thủ tục và quy định dài dòng và phức tạp của chính phủ trong quá trình chuẩn bị dự án cũng như thực hiện dự án.

Để giải quyết những vấn đề này, ADB và các thành viên khác trong Nhóm Sáu ngân hàng đã tham gia cùng các nhà lập pháp và chính phủ để tăng cường việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn, bảo đảm phân bổ ngân sách vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp với nhu cầu giải ngân, và nâng cao năng lực đấu thầu cũng như tuân thủ chính sách an toàn. ADB đang phối hợp cùng các đối tác để thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hệ thống đấu thầu điện tử của chính phủ, cho cả hoạt động mua sắm hàng hóa và công trình do ADB tài trợ. ADB cũng đang làm việc với chính phủ và các đối tác phát triển để huy động vốn cho hoạt động lập thiết kế kỹ thuật chi tiết từ sớm trong chu trình dự án nhằm tăng cường tính sẵn sàng của dự án.

CÁC ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) của ADB đối với Việt Nam giai đoạn 2016-2020 dựa trên tăng cường tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, nâng cao tính bao trùm toàn diện của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, và cải thiện tính bền vững về môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thuyền du lịch tại bến Phong Nha thuộc dự án Phát triển Du lịch Bền vững Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

Các ưu tiên của CPS là hoàn toàn phù hợp với Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 của chính phủ và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Chúng cũng nhất quán với các ưu tiên hoạt động trong Chiến lược 2030 của ADB.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Việt Nam đã chuyển đổi sang các nước Nhóm C, chỉ được tiếp cận các nguồn vốn vay thông thường. ADB sẽ giúp Việt Nam xây dựng một danh mục đề xuất các dự án trọng tâm mới, bao gồm những phương thức tài trợ đáp ứng nhu cầu nhiều hơn cùng những sáng kiến và công nghệ giúp gia tăng giá trị, và có thể thúc đẩy thêm nguồn đồng tài trợ ưu đãi hoặc tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, gồm cả thông qua các quan hệ đối tác công - tư. ADB cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các biện pháp giảm thiểu và thích nghi biến đổi khí hậu để ứng phó với các nguy cơ môi trường ngày càng cao mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Bài viết được đăng tải trong tài liệu Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt. Tài liệu này được cập nhật hàng năm cung cấp các chỉ số kinh tế và xã hội của Việt Nam cũng như tổng hợp các thông tin về hoạt động của ADB tại Việt Nam kèm theo các thông tin liên hệ

Tiêu điểm

ADB VÀ BIWASE KÝ THỎA THUẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ CẤP NƯỚC BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

17 Th11 2020 | Thông cáo báo chí

ADB VÀ BIWASE KÝ THỎA THUẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ CẤP NƯỚC BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) đã ký kết khoản vay trị giá 8 triệu USD để mở rộng Nhà máy nước Tân Hiệp ở tỉnh Bình Dương, một trong những tỉnh có tốc độ phát triển...

Các Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ, Nhỏ Và Vừa Là Chìa Khóa Trong Công Cuộc Phục Hồi Hậu Covid-19 Của Đông Nam Á — ADB

22 Th10 2020 | Thông cáo báo chí

Các Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ, Nhỏ Và Vừa Là Chìa Khóa Trong Công Cuộc Phục Hồi Hậu Covid-19 Của Đông Nam Á — ADB

Tăng cường tính năng động của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa bằng sự đổi mới và quốc tế hóa sẽ là nhân tố then chốt đối với việc phục hồi các nền kinh tế Đông Nam Á bị tàn phá bởi đại dịch vi-rút corona (COVID-19)...

ADB VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ YÊN KÝ KẾT KHOẢN VAY ĐƯỢC CHỨNG NHẬN XANH ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM CHO DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI 257 MW

09 Th10 2020 | Thông cáo báo chí

ADB VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ YÊN KÝ KẾT KHOẢN VAY ĐƯỢC CHỨNG NHẬN XANH ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM CHO DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI 257 MW

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Công ty Cổ phần TTP Phú Yên (CTCP Phú Yên) hôm nay đã ký kết khoản vay trị giá 186 triệu USD để xây dựng và vận hành nhà máy điện mặt trời có công suất 257 mê-ga-oát (MW) tại Hòa Hội, tỉnh Phú Yên. Đây...

Nền Kinh Tế Việt Nam Vẫn Vững Vàng  Bất Chấp Những Thách Thức Do COVID-19

15 Th9 2020 | Thông cáo báo chí

Nền Kinh Tế Việt Nam Vẫn Vững Vàng Bất Chấp Những Thách Thức Do COVID-19

Nền kinh tế Việt Nam được dự kiến tăng trưởng 1,8% trong năm 2020 giữa bối cảnh đại dịch do vi-rút corona gây ra (COVID-19) và gia tăng ở mức 6,3% trong năm 2021, theo nhận định trong một báo cáo mới được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)...