fbpx Việt Nam: Ấn phẩm và Tài liệu | Asian Development Bank

Việt Nam và ADB

Chiến lược đối tác quốc gia của ADB với Việt Nam được dựa trên thúc đẩy tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, nâng cao tính bao trùm toàn diện của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, và cải thiện tính bền vững về môi trường và thích ứng khí hậu.

Ấn phẩm và Tài liệu   Tìm kiếm nâng cao

 • Đánh giá tình hình Giới ở Việt Nam 11 Th12 2006 | Tài liệu thể chế

  Đánh giá tình hình Giới ở Việt Nam

  Các đánh giá về giới ở Việt Nam, một ấn phẩm chung của Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, Cơ quan phát triển quốc tế Anh và Cơ quan phát triển quốc tế Canada, đã cung cấp những phân tích vấn đề giới và cái nhìn về một số vấn đề nổi bật đối với phụ nữ tại Việt Nam phải đối mặt. Nền tảng phân tích này có thể được sử dụng cho các nhà tài trợ và Chính phủ để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới và thực hiện Chiến lược 10 năm của Chính phủ đối với sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Kế hoạch Hành động Quốc gia (POA3).

 • Triển vọng Phát triển Châu Á 2006: Việt Nam 01 Th10 2006 | Ấn phẩm

  Triển vọng Phát triển Châu Á 2006: Việt Nam

  Phát triển châu Á và Thái Bình Dương được thiết lập để ghi lại một năm tốt đẹp nữa trong năm 2006.

  Mặc dù giá dầu leo thang, chi phí nhập khẩu hàng hóa tăng, và tỷ lệ lãi suất tăng, nhưng tăng trưởng được dự báo là 7,7%, tăng so với 7,6% năm 2005. Con số này cao hơn so với dự báo trong Triển vọng Phát triển châu Á năm 2006, phát hành vào tháng Tư năm nay. Như đã cập nhật trong các dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nam Á lớn hơn, sự tăng trưởng mạnh tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi này.

 • 01 Th8 2005 | Tài liệu thể chế

  Việt Nam: Cập nhật Chiến lược và Chương trình Quốc gia (2006-2008)

  Tài liệu này cập nhật Chiến lược và Chương trình Quốc gia (CSP) đối với Việt Nam giai đoạn 2006-2008.

 • Phụ nữ ở việt nam : Báo cáo quốc gia tóm tắt 01 Th1 2002 | Tài liệu thể chế

  Phụ nữ ở việt nam : Báo cáo quốc gia tóm tắt

  Nghiên cứu này cung cấp thông tin về các vấn đề giới ở Việt Nam để hỗ trợ cán bộ ADB trong việc lên kế hoạch chương trình quốc gia cũng như thiết kế và thực hiện dự án.

Trang

Tiêu điểm

Thông cáo báo chí

CHỦ TỊCH ADB ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI COVID-19

Chủ tịch ADB, ông Masatsugu Asakawa, khẳng định: “Ngân hàng Phát triển Châu Á sẵn sàng đưa ra hỗ trợ tài chính và tư vấn chính sách để giúp Chính phủ Việt Nam chặn đứng sự lây lan của COVID-19. Chúng tôi sẽ cân nhắc tất cả các giải pháp, gồm cả giải ngân nhanh hỗ trợ ngân sách, cho vay chính sách và đẩy nhanh giải ngân các khoản vay hiện tại, để bảo đảm rằng mọi gói hỗ trợ có thể được phê duyệt nhanh chóng và được giải ngân một cách kịp thời”.

Ấn phẩm

Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

Chiến lược Đối tác Quốc gia của ADB đối với Việt Nam dựa trên tăng cường tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, nâng cao tính bao trùm toàn diện của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, và cải thiện tính bền vững về môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Hướng dẫn Hoạt động

Sổ tay Giải ngân Khoản vay

Sổ tay là tài liệu tham khảo hữu ích hướng dẫn bên vay là các quốc gia thành viên đang phát triển và các công chức, cán bộ dự án từ các cơ quan chủ quản và các ban quản lý dự án, cũng như cán bộ của ADB trong việc thiết kế, thực hiện nghiệp vụ giải ngân một cách hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thực hiện dự án.

Video

Chiến lược 2030 của ADB: Đáp ứng với sự thay đổi của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương

Chiến lược 2030 xác định đường hướng cho Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để đáp ứng hiệu quả các nhu cầu đang thay đổi của khu vực. Với nền tảng 50 năm quan hệ đối tác phát triển mạnh mẽ, ADB sẽ duy trì những nỗ lực để xóa bỏ tình trạng nghèo khổ cùng cực và tiếp tục phấn đấu vì một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững.