Dịch vụ Tư vấn do Bên vay của ADB Quản lý

Business Guide | Tháng 6 2018

Dịch vụ tư vấn là dịch vụ có tính chất trí tuệ và tư vấn đòi hỏi việc đánh giá các đề xuất kỹ thuật với cách tiếp cận, phương pháp luận và đặc biệt là đội ngũ chuyên gia được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu.

Một phần đáng kể nguồn lực trong các khoản vay và viện trợ không hoàn lại của ADB được dành cho dịch vụ tư vấn chuyên môn do các công ty tư vấn và tư vấn cá nhân cung cấp. Hướng dẫn này cung cấp thông tin liên quan đến việc lựa chọn, ký kết hợp đồng, giám sát các công ty tư vấn và tư vấn cá nhân của bên vay (và các bên nhận viện trợ không hoàn lại) theo chính sách đấu thầu năm 2017 của ADB. Hướng dẫn này giới thiệu các quy trình tuyển chọn tư vấn nhanh hơn với mức độ dễ dàng và linh hoạt cao hơn cũng như các nguyên tắc mới để đạt được chất lượng tư vấn và giá trị đồng tiền đầu tư tốt hơn, từ đó hỗ trợ hiệu quả hơn cho việc lập kế hoạch tư vấn và quản lý hợp đồng.

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Lập kế hoạch
  • Phương pháp tuyển chọn và ký kết hợp đồng
  • Quy trình thủ tục
  • Giải quyết khiếu nại