YÊU CẦU AN TOÀN VỀ MÔI TRƯỜNG: CẨM NANG HƯỚNG DẪN (TÀI LIỆU DỰ THẢO)

Institutional Document | Tháng 12 2012

Cuốn cẩm nang dự thảo tập trung vào những yêu cầu trong Tuyên bố chính sách an toàn (SPS) liên quan đến đánh giá và quản lý môi trường

Cuốn cẩm nang dự thảo tập trung vào những yêu cầu trong Tuyên bố chính sách an toàn (SPS) liên quan đến đánh giá và quản lý môi trường. Mục đích của Cẩm nang là làm rõ thêm, bổ sung chỉ dẫn kỹ thuật và khuyến nghị những thực tiễn hoạt động hiệu quả trong quá trình thực thi SPS. Cẩm nang này được xây dựng cho cán bộ của ADB, bên vay/khách hàng và các cơ quan thực thi, tư vấn và những người hoạt động về môi trường, gồm cả các tổ chức phi chính phủ và tổ chức xã hội dân sự sử dụng. Cuốn cẩm nang dự thảo này là một tài liệu làm việc và sẽ được cập nhật định kỳ. Do vậy, chúng tôi hoan nghênh bất kỳ ý kiến đóng góp nào về nội dung và hình thức của tài liệu này.

Lưu ý

Đây là bản cập nhật từ bản gốc được đưa ra vào tháng 11 năm 2012 dựa trên những ý kiến đóng góp chúng tôi nhận được. Tài liệu dự thảo này được các nhân viên Ngân hàng Phát triển Châu Á soạn thảo. Đây không phải cẩm nang toàn diện hay cuối cùng về vấn đề an toàn môi trường. Các diễn giải và nội dung trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm và chính sách của Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng như Hội đồng Thống đốc của Ngân hàng và các Chính phủ mà họ đại diện. Ngân hàng Phát triển Châu Á không bảo đảm độ chính xác của các dữ liệu trong tài liệu này và không nhận trách nhiệm về bất kỳ hệ quả gì từ việc sử dụng chúng. Việc sử dụng thuật ngữ “quốc gia” không ám chỉ bất kỳ nhận định nào của Ngân hàng Phát triển Châu Á về tư cách pháp lý hoặc tình trạng khác của bất kỳ thực thể lãnh thổ nào.

Contents 

  • Giới thiệu
  • Quy trình đánh giá môi trường
  • Các yêu cầu đánh giá môi trường cho những phương thức tài trợ khác nhau
  • Sức khỏe và an toàn trong lao động và của cộng đồng
  • Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững
  • Ngăn ngừa và giảm ô nhiễm
  • Tài nguyên văn hóa vật thể 

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Safeguards
  • Environment

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.