Yêu cầu An toàn đối với người dân tộc thiểu số: Tài liệu cơ bản về Lập kế hoạch và Thực hiện thông lệ tốt (Dự thảo Tài liệu Nghiệp vụ)

Institutional Document | Tháng 6 2013

Dự thảo tài liệu cơ bản này tập trung vào các yêu cầu của Tuyên bố Chính sách An toàn (SPS) liên quan tới người bản địa/dân tộc thiểu số

Tài liệu dự thảo này tập trung vào các yêu cầu của Tuyên bố Chính sách An toàn (SPS) liên quan tới người bản địa/dân tộc thiểu số. Mục đích của tài liệu là àm rõ, bổ sung và cung cấp thêm chỉ dẫn kỹ thuật, và kiến nghị những thông lệ tốt trong việc thực hiện SPS. Tài liệu này được xây dựng cho cán bộ của ADB và tư vấn, bên vay/khách hàng và các đơn vị thực hiện dự án, các khách hàng thuộc khu vực tư nhân và các nhà thực hành phát triển, bao gồm các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tổ chức xã hội dân sự. Tài liệu dự thảo này là tài liệu nghiệp vụ và sẽ được hiệu đính thường xuyên. Do vậy, bất kỳ ý kiến đóng góp về nội dung và hình thức của tài liệu nghiệp vụ dự thảo này đều được ghi nhận.

Gửi ý kiến đóng góp của bạn tại đây.

Lưu ý

Đây là bản cập nhật của bản dự thảo tháng 12 năm 2012, dựa trên những ý kiến đóng góp chúng tôi nhận được. Tài liệu này được các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) soạn thảo. Đây không phải là một cẩm nang toàn diện hay ấn bản cuối cùng về vấn đề này. Các diễn giải và nội dung trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Hội đồng Thống đốc ADB hay quan điểm của các chính phủ mà Ngân hàng đại diện. Ngân hàng Phát triển Châu Á không đảm bảo tính chính xác của số liệu trình bày trong ấn phẩm này và không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc sử dụng các số liệu đó. Việc sử dụng thuật ngữ “quốc gia” không ám chỉ bất kỳ đánh giá nào của Ngân hàng Phát triển Châu Á về tính pháp lý cũng như các tình trạng khác của bất kỳ thực thể lãnh thổ nào.

Contents 

 • Giới thiệu
 • Mục tiêu, Hành động, Phạm vi và Các Nguyên tắc của chính sách ADB
 • Xác định người dân tộc thiểu số
 • Sàng lọc và Phân loại Tác động
 • Tham vấn, Tham gia, Phổ biến thông tin và Giải quyết khiếu nại
 • Đánh giá Tác động Xã hội
 • Lập Kế hoạch phát triển người dân tộc thiểu số
 • Những vấn đề về thực hiện kế hoạch phát triển người dân tộc thiểu số
 • Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển người dân tộc thiểu số
 • Sự đồng thuận của cộng đồng người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng và Sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng
 • Phụ lục
 • Tài liệu tham khảo

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • Safeguards
 • Social development and protection

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.