Yêu cầu an toàn trong tái định cư bắt buộc: Một tài liệu cơ bản về Kế hoạch và triển khai thực hành tốt (Dự thảo Tài liệu làm việc)

Institutional Document | Tháng 11 2012

Dự thảo Tài liệu cơ bản tập trung vào các yêu cầu của Tuyên bố Chính sách An toàn (SPS) liên quan đến tái định cư bắt buộc. 

Nó nhằm mục đích làm rõ hơn, cung cấp thêm hướng dẫn kỹ thuật và đề xuất hướng thực hành tốt trong việc thực hiện các SPS.

Dự thảo Tài liệu cơ bản tập trung vào các yêu cầu của Tuyên bố Chính sách An toàn (SPS) liên quan đến tái định cư bắt buộc. Nó nhằm mục đích làm rõ hơn, cung cấp thêm hướng dẫn kỹ thuật và đề xuất hướng thực hành tốt trong việc thực hiện các SPS.Dự thảo này dành cho các nhân viên và tư vấn viên ADB, các khách hàng / khách vay và các cơ quan thực thi, các khách hàng khu vực tư nhân, và những người thực hành tái định cư, bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ cũng như xã hội dân sự. Dự thảo Tài liệu cơ bản là một tài liệu mang tính ứng dụng và sẽ được chỉnh sửa theo thời gian. Như vậy, bất kỳ ý kiến ​​về nội dung và cách hành văn của dự thảo luôn được hoan nghênh.

Lưu ý

Đây là phiên bản cập nhật của dự thảo ban đầu được đăng vào tháng Tư năm 2011, dựa trên những phản hồi nhận được. Tài liệu làm việc này được chuẩn bị bởi các nhân viên Ngân hàng Phát triển Châu Á. Nó không phải là giải pháp toàn diện hay giải pháp cuối cùng cho các vấn đề. Những diễn giải cũng như nội dung trong đó không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ban Giám đốc của Ngân hàng Phát triển Châu Á hay chính phủ mà nó đại diện. Ngân hàng Phát triển Châu Á không đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu trong tài liệu này và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả của việc sử dụng chúng. Việc sử dụng thuật ngữ "quốc gia" không hàm ý bất kỳ phán xét nào của Ngân hàng Phát triển Châu Á đối với các quy phạm pháp luật hoặc các tình trạng của bất kỳ thực thể trên lãnh thổ nào.

Contents 

 • Giới thiệu
 • Mục tiêu, phạm vi và hành động, và các nguyên tắc của chính sách tái định cư bắt buộc của ADB
 • Đánh giá các tác động xã hội
 • Lập kế hoạch tái định cư
 • Công khai, tư vấn và sự tham gia, giải quyết khiếu nại
 • Thực hiện Kế hoạch tái định cư
 • Khôi phục và cải thiện thu nhập
 • Sắp xếp tổ chức và phát triển năng lực
 • Giám sát, kiểm tra, đánh giá, và báo cáo tái định cư
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • Safeguards
 • Social development and protection

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.