Quy chế Viện trợ các Hoạt động Đặc biệt Áp dụng cho các Khoản viện trợ từ Nguồn lực Quỹ đặc biệt của ADB (1 tháng 1 năm 2017)

Institutional Document | Tháng 1 2017

Các quy chế này là xác lập các điều khoản và điều kiện nhất định thường được áp dụng cho các khoản viện trợ không hoàn lại cho các dự án và chương trình với ưu tiên phát triển cao, được ADB thực hiện từ nguồn lực của các Quỹ đặc biệt.

Contents 

 • Điều I: Mục đích; Áp dụng cho các Hiệp định Viện trợ
 • Điều II: Định nghĩa; Giải thích thuật ngữ
 • Điều III: Tài khoản Viện trợ
 • Điều IV: Quy định về Tiền tệ
 • Điều V: Rút vốn Viện trợ 
 • Điều VI: Các Điều khoản cụ thể
 • Điều VII: Miễn thuế
 • Điều VIII: Đình chỉ và Hủy bỏ
 • Điều IX: Hiệu lực; Chấm dứt
 • Điều X: Hiệu lực thi hành; Không thực thi các quyền; Trọng tài
 • Điều XI: Các quy định khác

Additional Details

Type
Series
Subjects
 • ADB administration and governance
 • ADB funds and products
Dimensions
 • 8.5 x 11

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.