Chiến lược 2030: Hướng tới một Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững

Tài liệu thể chế | Tháng 7 2018
SHARE THIS PAGE

Chiến lược 2030 định hướng cho những nỗ lực của ADB nhằm đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương.

Châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế trong 50 năm qua. Ngân hàng Phát triển Châu Á đã và đang là một đối tác quan trọng trong sự chuyển đổi mạnh mẽ của khu vực này, và cam kết tiếp tục hỗ trợ khu vực trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong khuôn khổ Chiến lược 2030, ADB sẽ mở rộng tầm nhìn hướng tới một Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực.

Contents

 • Báo cáo tóm tắt
 • Giới thiệu
 • Bối cảnh đang thay đổi và thách thức
 • Tầm nhìn và giá trị gia tăng của ADB
 • Các nguyên tắc định hướng hoạt động của ADB
 • Cách tiếp cận khác biệt cho từng nhóm quốc gia
 • Các ưu tiên hoạt động
 • Mở rộng hoạt động ở khu vực tư nhân
 • Xúc tác và huy động các nguồn lực cho phát triển
 • Tăng cường các dịch vụ tri thức
 • Cung cấp dịch vụ thông qua một ADB mạnh hơn, tốt hơn và nhanh hơn
 • Một ADB
 • Phụ lục: Đánh giá các hoạt động của ADB và tóm tắt kết quả tham vấn

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • Strategy 2030
Pages
 • 46
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • TCS189478-3
ISBN
 • 978-92-9261-284-9 (bản in)
 • 978-92-9261-285-6 (bản điện tử)