YOKOHAMA, NHẬT BẢN (4 tháng 5 năm 2017) — Một cuốn sách về lịch sử của ADB, Ngân hàng vì Tương lai của Châu Á và Thái Bình Dương: 50 năm Ngân hàng Phát triển Châu Á (Banking on the Future of Asia and the Pacific: 50 Years of the Asian Development Bank), đã được ra mắt hôm nay tại Phiên họp Thường niên lần thứ 50 của Hội đồng Thống đốc ADB ở Yokohama. Cuốn sách này trình bày chi tiết các hoạt động của ADB từ khi thành lập vào năm 1966 qua các thập niên cho tới hiện nay. Nó cũng cho thấy quá trình hình thành ADB từ các đề xuất khác nhau ở Châu Á và Thái Bình Dương, các phiên họp chuẩn bị ở Băng-cốc, Ma-ni-la và các thành phố khác, cũng như sự phối hợp của các cá nhân trong và ngoài khu vực để thảo luận về Điều lệ, tư cách thành viên, và địa điểm đặt trụ sở chính.

Tác giả cuốn sách là Peter McCawley, một học giả tại Đại học quốc gia Ôx-trây-li-a, nguyên Giám đốc điều hành ADB và Viện trưởng Học viện ADB. Ông đã có được sự hỗ trợ mạnh mẽ của một nhóm các cán bộ ADB, với các ý kiến nhận xét và đóng góp từ rất nhiều người, gồm cả những người đã từng làm việc cho ADB.

Cuốn sách nhằm đánh giá xem trong 50 năm qua, ADB - với tầm nhìn khu vực riêng của mình - đã đáp ứng những thách thức của Châu Á ra sao. Cuốn sách cung cấp một phần trình bày toàn diện về mục tiêu cũng như hoạt động của ADB trong 50 năm thông qua ba câu chuyện lịch sử - phát triển kinh tế của Châu Á, tiển triển của chương trình nghị sự phát triển quốc tế, và câu chuyện của chính ADB. Chủ tịch ADB Takehiko Nakao phát biểu rằng “đặc trưng riêng biệt của cuốn sách này là thảo luận lịch sử kinh tế của Châu Á từ quan điểm phát triển và dựa trên kinh nghiệm phong phú của ADB trong mối quan hệ với các quốc gia”.

Trong phần Lời tựa của mình, ông Nakao viết rằng ADB được khai sinh từ khát vọng thực sự của người dân trên khắp khu vực, và việc thành lập ADB đại diện cho tinh thần hợp tác khu vực. Nhìn lại những thành tựu mà ADB đã đạt được trong việc hỗ trợ các quốc gia thành viên đang phát triển, ông đã tóm tắt chúng thành ba chức năng chính: (i) kết hợp tài trợ (vốn vay và viện trợ không hoàn lại) với tri thức trong các dự án thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng và xã hội; (ii) thúc đẩy những chính sách tốt thông qua đối thoại, xây dựng năng lực và cho vay chính sách; và (iii) đóng vai trò xúc tác cho quan hệ hữu nghị và hợp tác trong khu vực.

Cuốn sách này là ấn phẩm tổng hợp chi tiết về lịch sử ADB trong 30 năm qua - ấn phẩm lần trước được xuất bản năm 1987 để kỷ niệm 20 năm thành lập. Một phiên họp chuyên đề đặc biệt để thảo luận về lịch sử 50 năm của ADB và những hàm ý về vai trò tương lai của ADB tại Châu Á và Thái Bình Dương sẽ được tổ chức ngày hôm nay từ 4h tới 5h30 chiều tại Trung tâm Hội nghị Pacifico Yokohama, phòng 503.

ADB, có trụ sở chính tại Ma-ni-la, hoạt động với sứ mệnh giảm nghèo ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thông qua tăng trưởng kinh tế đồng đều, tăng trưởng bền vững với môi trường và hội nhập khu vực. Được thành lập năm 1966, năm nay ADB kỷ niệm 50 năm hoạt động với vai trò đối tác phát triển của khu vực. ADB thuộc sở hữu của 67 thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu vực. Trong năm 2016, hỗ trợ của ADB đạt tổng giá trị 31,7 tỷ đô la Mỹ bao gồm 14 tỷ đô la Mỹ đồng tài trợ.

Media Contact

SHARE THIS PAGE