MA-NI-LA, PHI-LIP-PIN (ngày 28 tháng 3 năm 2018) — Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hôm nay đã ký kết các hiệp định vay trị giá 163 triệu USD với Olam International Limited (OIL) và Công ty TNHH Cà phê Outspand (COVL), một công ty con của OIL. Các khoản vay sẽ giúp tăng cường những chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và bao trùm, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 20.000 nông hộ nhỏ tại In-đô-nê-xi-a, Pa-pua Niu Ghi-nê (PNG), Timor-Leste và Việt Nam.

Hỗ trợ của ADB bao gồm một khoản vay trị giá 83 triệu USD cho OIL và một khoản vay trị giá 5 triệu USD cho COVL. Dự án này là khoản hỗ trợ không do chính phủ bảo lãnh đầu tiên của ADB được đồng tài trợ trực tiếp bởi JICA; tổ chức này sẽ cho COVL vay 75 triệu USD.

Chuyên gia đầu tư của ADB, Juhyun Jeong, chia sẻ: “Xây dựng những chuỗi giá trị chính thức là hết sức thiết yếu đối với người nông dân ở Châu Á và Thái Bình Dương để hội nhập với nền kinh tế toàn cầu và gia tăng giá trị sản phẩm. Quan hệ đối tác giữa ADB và JICA với OIL và COVL sẽ giúp các nông hộ nhỏ mở rộng sản xuất và hoạt động, từ đó cải thiện sinh kế thông qua thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm”.

Cán bộ chuyên trách Đầu tư của JICA, Gyo Shibata, phát biểu: “Cách tiếp cận toàn diện và từ cơ sở của Olam trong cải thiện các chuỗi giá trị nông nghiệp mang lại những tác động tích cực to lớn cho người nông dân và ngành kinh doanh nông nghiệp. Trong quan hệ đối tác thông qua các nghiệp vụ khách hàng tư nhân của ADB, chúng tôi rất hào hứng được rót vốn cho thỏa thuận đồng tài trợ trực tiếp đầu tiên này và tìm kiếm những cơ hội hợp tác nhiều hơn nữa.”

Ông Prakash Jhanwer, Trưởng khu vực Đông Nam Á tại Olam International, nhận định: “Hiệp định vay này đặt nền móng cho các mục tiêu chung của Olam, ADB và JICA nhằm hỗ trợ sự thịnh vượng về kinh tế cho người nông dân cũng như giúp họ trở thành những người quản lý môi trường – yếu tố then chốt cho tương lai của sản xuất nông nghiệp”.

Dự án Phát triển Chuỗi giá trị Nông nghiệp sẽ hỗ trợ kế hoạch đầu tư tới năm 2019 trị giá 211 triệu USD của OIL thông qua tài trợ để mở rộng hoạt động chế biến các sản phẩm chế biến sẵn của công ty, đồng thời cung cấp các khoản đầu tư vốn lưu động cho những nông hộ nhỏ, đặc biệt tại In-đô-nê-xi-a (cà phê và ca cao), Pa-pua Niu Ghi-nê (cà phê và ca cao), Timor-Leste (cà phê) và Việt Nam (cà phê, điều và tiêu). Nguồn vốn hỗ trợ này cũng sẽ giúp OIL phát triển các nhà máy chế biến để tạo ra sự kết nối liền mạch hơn nữa giữa người nông dân, thị trường và người tiêu dùng, mang lại giá trị gia tăng lớn hơn cho các thị trường địa phương và cải thiện các chuỗi giá trị nông nghiệp.

Dự án bao gồm khoản Hỗ trợ kỹ thuật (TA) trị giá 3 triệu USD, được tài trợ một phần bởi Quỹ Khí hậu Ca-na-đa cho Khu vực tư nhân ở Châu Á, nhằm cung cấp hoạt động đào tạo xây dựng năng lực cho khoảng 20.000 hộ nông dân trồng cà phê trên khắp các quốc gia tham gia dự án. Hỗ trợ kỹ thuật bao gồm tập huấn để tránh phá rừng và nâng cao năng suất bằng các thông lệ sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hâu, gồm cả thu gom nước và quản lý đất.

ADB, có trụ sở chính tại Ma-ni-la, hoạt động với sứ mệnh giảm nghèo ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thông qua tăng trưởng kinh tế đồng đều, tăng trưởng bền vững với môi trường và hội nhập khu vực. Được thành lập năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 67 thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu vực.

Olam International là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp, hoạt động trên khắp chuỗi giá trị tại 66 quốc gia, cung cấp vô số sản phẩm trong 18 danh mục mặt hàng cho hơn 22.000 khách hàng trên toàn thế giới.

JICA, có trụ sở chính tại Tokyo, là cơ quan của Chính phủ Nhật Bản để triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển chính thức và cam kết tiên phong trong việc xây dựng các mối quan hệ mật thiết trên khắp thế giới thông qua góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở các nước đang phát triển.

Media Contact