MANILA, PHI-LÍP-PIN (ngày 10 tháng 9 năm 2020) — Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm nay đã công bố ấn bản mới nhất của báo cáo thống kê hằng năm cho khu vực, Các chỉ số chính của Châu Á và Thái Bình Dương 2020, và bản cập nhật cơ sở dữ liệu trực tuyến có tên là Cơ sở Dữ liệu các chỉ số chính.

Các chỉ số chính 2020 trình bày một tập hợp toàn diện các chỉ số về kinh tế, tài chính, xã hội và môi trường, gồm cả cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đối với 49 quốc gia thành viên trong khu vực của ADB từ năm 2000 tới năm 2019. Một số liệu thống kê then chốt của báo cáo đã nêu bật cách thức khu vực này trở thành nguồn đóng góp lớp nhất vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, chiếm 34,9% vào năm 2019 so với mức 26,3% trong năm 2000.

Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, ông Yasuyuki Sawada, nhận định: “Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được tiến bộ phát triển hết sức to lớn trong hai thập niên vừa qua, trở thành nguồn đóng góp lớn nhất vào GDP toàn cầu trong khi giúp hàng triệu người thoát khỏi nghèo khổ. Những dữ liệu chính xác và kịp thời cho phép chúng ta đánh giá được tiến bộ này và xác định những lĩnh vực cần cải thiện thêm. Khả năng tiếp cận dữ liệu rộng rãi, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch đại dịch do vi-rút corona (COVID-19), sẽ tiếp tục góp phần vào tiến bộ của khu vực trên con đường hướng tới phát triển bền vững và đồng đều hơn”.

Các chỉ số chính 2020 nêu bật tầm ảnh hưởng đang gia tăng của Châu Á và Thái Bình Dương trong thương mại và đầu tư toàn cầu. Trong năm 2019, các nền kinh tế của khu vực đã tiếp nhận hơn một phần ba tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu, trong khi tỉ trọng xuất khẩu toàn cầu của khu vực đã tăng từ 28,4% trong năm 2000 lên tới 36,5% vào năm 2019. Hơn một nửa số nền kinh tế được báo cáo trong khu vực đã ghi nhận mức tăng trưởng GDP từ 4% trở lên trong năm 2019. Tuy nhiên, những thành tựu này đang bị đe dọa bởi đại dịch COVID-19, với tỉ lệ thất nghiệp gia tăng và thu nhập giảm sút khi tình trạng phong tỏa dẫn tới sự sụt giảm mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh và hoạt động của người dân nói chung.

Báo cáo này bao gồm một phụ bản đặc biệt, trong đó xem xét cách thức nhằm gia tăng mức độ chi tiết của các ước tính về nghèo khổ bằng cách tích hợp các khảo sát và điều tra hộ gia đình với dữ liệu trích xuất từ hình ảnh vệ tinh. Báo cáo xác định những quan ngại thực tế và yêu cầu kỹ thuật đối với cách tiếp cận mới này trong việc lập bản đồ phân bố không gian của tình trạng nghèo khổ trong khi phác họa các khoản đầu tư được yêu cầu bởi các văn phòng thống kê quốc gia, nhằm tối ưu hóa lợi ích của việc tích hợp các nguồn dữ liệu mới vào các chương trình làm việc truyền thống.

Các chỉ số chính 2020 cũng trình bày:

  • Cập nhật các chỉ số Mục tiêu Phát triển bền vững ở Châu Á và Thái Bình Dương;
  • Các xu hướng trong khu vực và bảng biểu dữ liệu, bao gồm các chỉ số trong tám chủ đề—con người; nền kinh tế và sản lượng; tiền tệ, tài chính và giá cả; toàn cầu hóa; giao thông vận tải; năng lượng và điện năng; môi trường; chính phủ và quản lý nhà nước;
  • Phân tích mới về các xu hướng thay đổi trong khả năng cạnh tranh toàn cầu của Châu Á đang phát triển trong việc cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau, và dữ liệu cập nhật về các chuỗi giá trị toàn cầu; và
  • Bảng dữ liệu riêng cập nhật của từng quốc gia đối với 49 quốc gia thành viên trong khu vực của ADB.

Cơ sở Dữ liệu các chỉ số chính, được công bố lần đầu vào tháng 9 năm 2019, cho phép tiếp cận hơn 1.100 chỉ số thống kê từ năm 2000 tới nay, trên một giao diện thân thiện với người dùng và dễ dàng truy cập.

ADB cam kết đạt tới một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. Được thành lập năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 68 thành viên, trong đó có 49 thành viên trong khu vực.

Media Contact