Bất Ổn Do Covid-19 Tiếp Tục Kìm Hãm Trái Phiếu Của Khu Vực Đông Á Mới Nổi

News Release | 25 Tháng 6 2020

MA-NI-LA, PHI-LÍP-PIN (ngày 25 tháng 6 năm 2020) — Đại dịch do vi-rút corona (COVID-19) tiếp tục kìm hãm các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ tại khu vực Đông Á mới nổi, khi tâm lý đầu tư trên toàn cầu và trong khu vực xuống thấp còn các biện pháp ngăn chặn gây hạn chế hoạt động kinh tế, theo ấn bản mới nhất của báo cáo Giám sát Trái phiếu Châu Á do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố.

Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, ông Yasuyuki Sawada, nhận định: “Các chính phủ và ngân hàng trung ương trong khu vực đã tiến hành những biện pháp quyết liệt để giảm thiểu tác động của COVID-19 thông qua các gói kích thích tài chính và nới lỏng chính sách tiền tệ. Nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để củng cố sức mạnh của các nền kinh tế và thị trường tài chính khu vực. Trong khi tâm lý đầu tư chung vẫn còn thấp, có những dấu hiệu phục hồi tại một số nền kinh tế khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng một cách chiến lược”.

Khu vực Đông Á mới nổi bao gồm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc); Hồng Kông, Trung Quốc; In-đô-nê-xi-a; Hàn Quốc; Ma-lai-xi-a; Phi-líp-pin; Xinh-ga-po; Thái Lan và Việt Nam

Lợi suất trái phiếu chính phủ có xu hướng đi xuống tại hầu hết các thị trường khu vực trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 2 tới 29 tháng 5 năm nay, trong khi các thị trường vốn cổ phần ở khu vực Đông Á mới nổi bị thua lỗ và các đồng nội tệ bị mất giá so với đồng đô-la Mỹ.

Những thay đổi về điều kiện tài chính

Đông Á mới nổi   Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm (bps) Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm (bps) Phí hoán đổi rủi ro tín dụng 5 năm (bps) Chỉ số chứng khoán
(%)
Tỷ giá hối đoái
(%)
Trung Quốc (41) (4) 4 (1,0) (2,0)
Hồng Kông, Trung Quốc (48) (38) (12,1) 0,5
In-đô-nê-xia 83 40 64 (12,8) (2,0)
Hàn Quốc (37) 4 (7) 2,1 (1,8)
Ma-lai-xia (42) (2) 27 (0,6) (3,0)
Phi-líp-pin (133) (116) 15 (14,0) 0,7
Xinh-ga-po (103) (56) (16,6) (1,4)
Thái Lan (25) 9 15 0,2 (0,9)
Việt Nam (40) 28 111 (2,0) (0,2)

( ) = số âm, – = không có thông tin, bps = điểm cơ bản, FX = hối đoái. Dữ liệu phản ánh sự thay đổi từ ngày 28 tháng 2 tới ngày 29 tháng 5. 
Nguồn: Bloomberg LP và Viện Tài chính quốc tế

Chênh lệch tín dụng đã mở rộng đối với hầu hết các thị trường ở khu vực khi các nhà đầu tư theo đuổi cách tiếp cận e ngại rủi ro, với tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại giảm tại phần lớn các thị trường chứng khoán bằng đồng nội tệ của Đông Á mới nổi.

Rủi ro đối với triển vọng toàn cầu vẫn nghiêng nhiều về phía tiêu cực, chủ yếu là do sự bất ổn gây ra bởi đại dịch COVID-19, bao gồm viễn cảnh về các giai đoạn hoạt động kinh tế cầm chừng kéo dài hơn và những làn sóng bùng phát mới. Các yếu tố rủi ro khác bao gồm căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như sự biến động tài chính do các dòng vốn bị rút khỏi những thị trường mới nổi.

Tổng giá trị trái phiếu bằng đồng nội tệ đang lưu hành trên thị trường Đông Á mới nổi đạt 16,3 nghìn tỉ USD vào cuối tháng 3, tăng 4,2% so với tháng 12 năm 2019 và cao hơn 14% so với tháng 3 năm 2019. Tổng lượng trái phiếu phát hành của khu vực đạt 1,7 nghìn tỉ USD trong quý đầu năm 2020, tăng 19,7% so với quý 4 năm 2019. Tính tới cuối tháng 3 năm 2020, trái phiếu bằng đồng nội tệ đang lưu hành của khu vực Đông Á mới nổi đã tăng lên bằng 87,8% tổng sản phẩm quốc nội của khu vực.

Tổng giá trị trái phiếu chính phủ đang lưu hành đã tăng lên tới 9,9 nghìn tỉ USD vào cuối tháng 3, trong khi trái phiếu doanh nghiệp đạt 6,4 nghìn tỉ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn là thị trường trái phiếu lớn nhất tại Đông Á mới nổi, chiếm 76,6% tổng lượng trái phiếu tính tới cuối quý 1 năm 2020.

Ấn bản lần thứ hai của báo cáo Giám sát Trái phiếu Châu Á trong năm nay bao gồm năm phần thảo luận tập trung vào đại dịch COVID-19. Những phần thảo luận này tìm hiểu tác động của đại dịch đối với các thị trường vốn; khả năng phát hành trái phiếu đại dịch như một giải pháp giúp chống lại COVID-19; sự chú trọng ngày càng tăng đối với trái phiếu xã hội trong công cuộc ứng phó đại dịch; việc sử dụng công nghệ tài chính để thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và chống lại đại dịch; cũng như cơ sở hạ tầng và các chính sách cần thiết để các công ty có được nguồn tài chính trong đại dịch COVID-19.

Báo cáo cũng bao gồm một chương chủ đề về mối liên kết giữa kiến trúc tài chính và đổi mới. Chương này nêu bật tầm quan trọng của một hệ thống tài chính hợp lý và hiệu quả trong việc thúc đẩy một môi trường sáng tạo có tính khả thi.

ADB cam kết đạt tới một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. Được thành lập năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 68 thành viên, trong đó có 49 thành viên trong khu vực.