MANILA, PHI-LÍP-PIN (ngày 24 tháng 8 năm 2021) — Đại dịch vi-rút corona (COVID-19) đang đe dọa tiến triển của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương hướng tới những chỉ tiêu then chốt trong các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG), theo một báo cáo mới của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Ước tính đại dịch đã khiến có thêm 75 tới 80 triệu người dân ở Châu Á đang phát triển1 bị đẩy vào tình trạng nghèo cùng cực trong năm ngoái, so với trong trường hợp không có COVID-19, theo như báo cáo Các chỉ số chính của Châu Á và Thái Bình Dương 2021, được công bố ngày hôm nay. Nếu giả định rằng đại dịch làm gia tăng bất bình đẳng, thì mức tăng tương đối tỉ lệ nghèo cùng cực—được định nghĩa là sống dưới mức 1,9 USD/ngày—thậm chí còn cao hơn. Tiến triển cũng chững lại trong các lĩnh vực như xóa đói, y tế và giáo dục, vốn đã đạt được những thành tựu sớm đáng ghi nhận trên khắp khu vực, mặc dù chưa đồng đều.

Báo cáo Các chỉ số chính trình bày số liệu thống kê toàn diện về kinh tế, tài chính, xã hội và môi trường của 49 quốc gia thành viên trong khu vực của ADB. Theo báo cáo, khoảng 203 triệu người, tương đương 5,2% dân số Châu Á đang phát triển, sống ở mức nghèo cùng cực vào năm 2017. Nếu không có COVID-19, con số này có thể đã giảm xuống còn khoảng 2,6% vào năm 2020.

Ông Yasuyuki Sawada, Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, nhận định: “Châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được những bước tiến ấn tượng, nhưng COVID-19 đã làm lộ ra những đứt gãy về kinh tế và xã hội có thể làm suy yếu sự phát triển bền vững và bao trùm của khu vực. Để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững 2030, các nhà hoạch định chính sách cần dựa vào dữ liệu chất lượng cao và kịp thời để định hướng hành động, nhằm bảo đảm rằng quá trình phục hồi sẽ không bỏ lại ai phía sau—đặc biệt là là người nghèo và người dễ tổn thương.”

Nền kinh tế của Châu Á và Thái Bình Dương đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây và đóng góp tới 35% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu—tính theo đồng USD hiện hành—trong năm 2019. Nhưng COVID-19 đã gây tổn thất nặng nề ngay khi dòng đầu tư trong nước suy yếu và hoạt động kinh tế và thương mại toàn cầu chững lại đang bắt đầu thách thức đà tăng này. Trong số các nền kinh tế được báo cáo ở Châu Á và Thái Bình Dương, chỉ một phần tư có tăng trưởng GDP vào năm ngoái. Khu vực đã mất khoảng 8% số giờ làm việc do những hạn chế đi lại, gây ảnh hưởng sâu sắc hơn đến các hộ gia đình và người lao động nghèo hơn trong khu vực kinh tế phi chính thức.

Báo cáo Các chỉ số chính bao gồm một phần bổ sung đặc biệt, giới thiệu một khuôn khổ thực hành để đo lường nền kinh tế số và vai trò ngày càng tăng của nó trong đời sống hiện đại, được nhận thấy đặc biệt rõ ràng trong đại dịch COVID-19. 

Báo cáo Các chỉ số chính 2021 cũng trình bày:

  • Hiện trạng các chỉ số Mục tiêu Phát triển bền vững ở Châu Á và Thái Bình Dương;
  • Các xu hướng và bảng biểu dữ liệu của khu vực, gồm những chỉ số trong tám lĩnh vực chủ đề—con người; nền kinh tế và sản lượng; tiền tệ, tài chính và giá cả; toàn cầu hóa; giao thông và truyền thông; năng lượng và điện; môi trường; và chính phủ và quản trị;
  • Một phân tích về tác động của đại dịch đối với các chuỗi giá trị toàn cầu và vai trò của chúng—vừa là bộ giảm chấn vừa là yếu tố khuếch đại các cú sốc; và,
  • Các bảng dữ liệu quốc gia cập nhật của từng nước trong số 49 thành viên khu vực của ADB.

Cùng với việc ra mắt báo cáo, ADB cũng đã cập nhật Cơ sở dữ liệu các chỉ số chính của mình, cho phép tiếp cận các chỉ số thống kê từ năm 2000 thông qua một giao diện thân thiện với người dùng và dễ dàng truy cập.

ADB cam kết đạt tới một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. Được thành lập năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 68 thành viên, trong đó có 49 thành viên trong khu vực.

1 Số liệu dự báo đề cập tới 35 quốc gia thành viên đang phát triển của ADB kèm theo dữ liệu trong báo cáo Các chỉ số chính năm 2021.

Media Contact