Giáo dục và kỹ năng là chìa khóa dẫn tới một tương lai tốt đẹp hơn và tăng trưởng trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, theo như báo cáo Các chỉ số Chủ yếu của Ngân hàng Phát triển Châu Á năm 2015.

SHARE THIS PAGE