Chiến lược 2030 xác định đường hướng cho Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để đáp ứng hiệu quả các nhu cầu đang thay đổi của khu vực. Với nền tảng 50 năm quan hệ đối tác phát triển mạnh mẽ, ADB sẽ duy trì những nỗ lực để xóa bỏ tình trạng nghèo khổ cùng cực và tiếp tục phấn đấu vì một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững.

Xin mời xem video này để hiểu thêm về chiến lược định hướng của ADB tới năm 2030.

Transcript

Châu Á và Thái Bình Dương đang chuyển mình trước mắt chúng ta.

Tỷ trọng của khu vực trong GDP toàn cầu đang gia tăng và sự tăng trưởng mạnh mẽ này đã giúp giảm nghèo ngoạn mục trong khu vực.

Tuy vậy, rất nhiều người vẫn sống trong nghèo khổ và tình trạng bất bình đẳng đang ngày càng đáng quan ngại.

Biến đổi khí hậu, áp lực môi trường và thảm họa thiên nhiên đang đặt ra những nguy cơ ngày càng lớn.

Các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và rô-bốt đang được đẩy mạnh, và thách thức đối với khu vực là sử dụng hiệu quả những tiến bộ này.

Một số quốc gia đang già hóa rất nhanh, trong khi ở những nơi khác, dân số trẻ đang gia tăng mang lại cả cơ hội và thách thức.

Để đáp ứng trước bối cảnh đang thay đổi này, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã xây dựng một chiến lược mới – Chiến lược 2030.

Với nền tảng 50 năm quan hệ đối tác phát triển mạnh mẽ, ADB sẽ duy trì những nỗ lực để xóa bỏ tình trạng nghèo khổ cùng cực.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu vì một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương:

Thịnh vượng, nơi các quốc gia có được tăng trưởng kinh tế ổn định và những cơ hội tốt hơn cho người dân.

Đồng đều, nơi những thành tựu và cơ hội được chia sẻ cho tất cả mọi người.

Thích ứng, nơi các quốc gia và cộng đồng dễ tổn thương có thể đứng vững trước các cuộc khủng hoảng tác động tới họ.

Và bền vững, nơi có tăng trưởng kinh tế hài hòa với thiên nhiên.

Chiến lược 2030 nhất quán với những cam kết toàn cầu chủ chốt.

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, khi khu vực này cần tới 1,7 nghìn tỉ USD mỗi năm trong giai đoạn từ 2016 tới 2030 để đáp ứng các nhu cầu về cơ sở hạ tầng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của các quốc gia thành viên đang phát triển, gia tăng giá trị thông qua nguồn tài chính, tri thức và quan hệ đối tác.

Chúng tôi sẽ cung cấp những giải pháp tích hợp và sử dụng các công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Khi khu vực thay đổi, các quốc gia cũng thay đổi – theo những cách khác nhau. Để đáp ứng, chúng tôi sẽ điều chỉnh cách tiếp cận của mình theo từng quốc gia, đảm bảo tối ưu hóa những kết quả đạt được.

Chúng tôi sẽ tập trung vào bảy ưu tiên:

1. giải quyết tình trạng nghèo khổ và bất bình đẳng;

2. gia tăng bình đẳng giới trong từng yếu tố trong hoạt động của ADB;

3. khắc phục thảm họa, tiến hành những biện pháp mạnh mẽ và cấp thiết về thích nghi và giảm thiểu biến đổi khí hậu, và thúc đẩy tính bền vững môi trường;

4. giúp các thành phố trở nên đáng sống hơn;

5. thúc đẩy phát triển nông thôn và an ninh lương thực;

6. tăng cường quản trị nhà nước và các thể chế, và

7. thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực.

ADB sẽ cung cấp các giải pháp trong những lĩnh vực này bằng cách tích hợp tri thức chuyên môn trong một loạt các lĩnh vực và chủ đề.

Chúng tôi sẽ mở rộng quy mô hoạt động trong khu vực tư nhân trong khi vẫn tập trung vào tác động phát triển. Chúng tôi sẽ hợp tác với những bên khác để huy động thêm nguồn vốn và tri thức chuyên môn nhằm hỗ trợ tốt hơn khách hàng của mình. Và chúng tôi sẽ bảo đảm rằng tri thức của chúng tôi sẽ được chia sẻ với những ai cần đến, vào lúc họ cần.

Chúng tôi sẽ cải thiện các hoạt động của mình để ADB trở nên mạnh hơn, tốt hơn và nhanh hơn.

Chúng ta hãy làm việc cùng nhau để xây dựng một Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững.

SHARE THIS PAGE