fbpx Dự án Cải thiện Hệ thống thoát nước mưa và nước thải Thành phố Hồ Chí Minh: Bảng Dữ liệu Dự án | Asian Development Bank

Dự án Cải thiện Hệ thống thoát nước mưa và nước thải Thành phố Hồ Chí Minh: Bảng Dữ liệu Dự án

Translated PDS | Tháng 10 2016

Dự án sẽ hỗ trợ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và chính quyền các cấp trong việc tài trợ hệ thống thoát nước mưa và nước thải hiệu quả tại các lưu vực còn lại, từ đó củng cố cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC) như là đầu tàu tăng trưởng kinh tế - xã hội phía Nam của Việt Nam.

This document dated October 2016 is provided for the ADB project 50107-002 in Viet Nam.