fbpx Dự án Cơ sở hạ tầng cơ bản cho Tăng trưởng đồng đều ở các tỉnh Đông Bắc : Bảng Dữ liệu Dự án | Asian Development Bank

Dự án Cơ sở hạ tầng cơ bản cho Tăng trưởng đồng đều ở các tỉnh Đông Bắc : Bảng Dữ liệu Dự án

Translated PDS | Tháng 3 2018

Dự án đề xuất sẽ (i) cải tạo và nâng cấp khoảng 265 ki-lô-mét đường ở bốn tỉnh Đông Bắc; (ii) lắp đặt 10 hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn (RDWS); (iii) cung cấp hỗ trợ về cơ sở hạ tầng cho các chuỗi giá trị nông nghiệp và nông thôn (ARVC) ở Lạng Sơn; và (iv) tăng cường quản lý tài sản cơ sở hạ tầng ở cấp tỉnh.

This document dated March 2018 is provided for the ADB project 49026-002 in Viet Nam.