fbpx Dự án cho vay mở rộng các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa : Bảng Dữ liệu Dự án | Asian Development Bank

Dự án cho vay mở rộng các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa : Bảng Dữ liệu Dự án

Translated PDS | Tháng 4 2018

ADB sẽ cung cấp một khoản vay tín chấp có mức ưu tiên cao cho ABB lên tới 100 triệu đô-la thành ba đợt, với các thời hạn so le lên tới 5 năm.

This document dated April 2018 is provided for the ADB project 51218-001 in Viet Nam.