Tóm lược về Cơ chế Trách nhiệm Giải trình

Publication | Tháng 7 2012
SHARE THIS PAGE

Bạn đã gửi đơn thư khiếu nại lên Cơ chế Trách nhiệm Giải trình của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tài liệu này đưa ra thông tin tóm lược về hai phương án những người khiếu nại có thể lựa chọn theo đuổi.

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB accountability mechanism
SKU
  • ARM125315