Tổng quan: Cơ chế Trách nhiệm Giải trình (AM)

Publication | Tháng 7 2012

Tài liệu này trình bày tổng quan về Cơ chế Trách nhiệm Giải trình (AM) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và trả lời các câu hỏi thường gặp về chủ đề này.

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB accountability mechanism
SKU
  • ARM135384

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.