Ngân Hàng Phát Triển Châu Á Nghiệp Vụ Khu Vực Tư Nhân

Publication | Tháng 4 2020

Tài liệu này đưa ra một cái nhìn tổng thể về Vụ Nghiệp vụ Khu vực Tư nhân của ADB và cách thức mà chúng tôi hỗ trợ các công ty do tư nhân nắm giữ và các công ty được nhà nước bảo trợ ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương.

Vụ Nghiệp vụ Khu vực Tư nhân (PSOD) giúp thúc đẩy, cơ cấu và cung cấp tài chính cho các công ty do tư nhân nắm giữ hoặc do nhà nước bảo trợ trong hàng loạt lĩnh vực ngành nghề trên khắp Châu Á đang phát triển. Trọng tâm là các giao dịch khả thi về mặt thương mại giúp tạo ra nguồn lợi tài chính hấp dẫn, đồng thời mang lại những kết quả cam kết hiện thực hóa sứ mệnh chung của ADB là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều và bền vững với môi trường.

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB funds and products
  • Private sector (Non-sovereign) financing
Pages
  • 23
Dimensions
  • 6 x 9
SKU
  • ARM200159

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.