Hoạt động khu vực tư nhân của Ngân hàng Phát triển Châu Á

Publication | Tháng 4 2021
SHARE THIS PAGE

Tài liệu tóm lược các hoạt động khu vực tư nhân của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong năm 2020 trong một loạt các lĩnh vực tại các quốc gia thành viên đang phát triển, trong đó bao gồm cả các dự án được huy động như một phần trong các hoạt động ứng phó của ADB đối với đại dịch virut cô-rô-na (COVID-19).

Hoạt động khu vực tư nhân của ADB tại khu vực Châu á và Thái Bình Dương tập trung vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, tài chính, y tế, môi trường, kinh doanh nông nghiệp bền vững và giáo dục. Một tóm tắt tổng quát về các sáng kiến và chương trình khác cũng được đưa vào trong tài liệu tóm lược này, ví dụ như Quỹ đầu tư mạo hiểm ADB – Quỹ này đầu tư vào các công ty công nghệ giai đoạn đầu có tương lai và Chương trình bảo lãnh và tham gia rủi ro tài chính vi mô – sáng kiến tư nhân duy nhất ở tầm khu vực được ADB hỗ trợ. Cập nhật hoạt động của Chương trình Tài trợ Thương mại và Chuỗi cung ứng cũng được trình bày trong ấn phẩm này.

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB funds and products
  • Private sector (Non-sovereign) financing
Pages
  • 30
Dimensions
  • 6 x 9
SKU
  • ARM210169-3