Triển vọng Phát triển Nước Châu Á 2013

Publication | Tháng 4 2013
SHARE THIS PAGE

An ninh nước ở Châu Á - Thái Bình Dương đang bị đe dọa do rất nhiều nguồn: tăng trưởng dân số, đô thị hóa, ô nhiễm nước gia tăng, khai thác nước ngầm quá mức, các thảm họa liên quan tới nước, và biến đổi khí hậu. Hoạt động quản lý và lập kế hoạch hiện thời đã chứng tỏ là không đủ sức để xử trí những thách thức của việc đáp ứng nhu cầu đa dạng về nước trong xã hội.

Cải tiến năng suất nước trong nông nghiệp, đạt được các mục tiêu về năng lượng, đáp ứng các yêu cầu về nước ngày càng tăng trong công nghiệp, bảo vệ chất lượng nước và các hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng sống còn đang là những thách thức mà chúng ta vẫn phải đối mặt. Các hậu quả về mặt chính trị, kinh tế và xã hội của tình trạng thiếu nước là rất thực tế, cũng như tác động của các thảm họa liên quan tới nước bị làm trầm trọng thêm bởi sự biến đổi khí hậu.

Ấn bản lần thứ hai này của Triển vọng Phát triển Nước Châu Á (AWDO) cung cấp đánh giá toàn diện và định lượng đầu tiên về an ninh nước tại các quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương. Bằng cách tập trung vào các vấn đề nước then chốt, AWDO 2013 đưa ra những khuyến nghị về hành động chính sách cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính - kế hoạch để cải tiến hoạt động quản lý nước và định hướng đầu tư nhằm tăng cường an ninh nước của quốc gia mình.

Các thông điệp then chốt

 • Tận dụng tối ưu các nguồn nước đã được phát triển bằng cách đầu tư vào và khuyến khích các hệ thống “cắt giảm, tái sử dụng, tái chế”;
 • Giải phóng hiệu quả hoạt động của các công ty nước thông qua cổ phần hóa;
 • Đầu tư vào cơ sở vệ sinh tốt hơn để tăng cường sức khỏe, năng suất và nền kinh tế;
 • Huy động các cộng đồng nông thôn cho tiếp cận bình đẳng và công bằng nước và vệ sinh;
 • Bao quát thách thức của mạng lưới nước - lương thực - năng lượng;
 • Quản lý nước ngầm như một nguồn lực quý giá và hữu hạn;
 • Đem lại sức sống mới cho các tổ chức quản lý thủy lợi để chuyển đổi các dịch vụ tưới tiêu;
 • Đưa quản lý tài nguyên nước tổng hợp thành một ưu tiên;
 • Huy động các nguồn lực bổ sung để làm sạch các dòng sông;
 • Thiết lập các cơ chế bảo hiểm để giảm thiểu tối đa việc dựa vào cứu trợ sau thảm họa; và
 • Các vấn đề mới đòi hỏi các thể chế được tạo ra để đáp ứng thách thức hiện tại.

An ninh nước trong năm khía cạnh

AWDO đo lường an ninh nước trong năm khía cạnh then chốt, bởi sự chú trọng duy nhất vào bất kỳ khía cạnh nào trong số này cũng là chưa đủ để định hướng các quyết định hoặc đánh giá các kết quả trong lĩnh vực nước. Tầm nhìn của AWDO về an ninh nước được thiết kế để đại diện cho nhiều khía cạnh sử dụng nước trong đời sống và sinh kế của người dân, với giảm nghèo và quản lý nhà nước là các quan điểm xuyên suốt trong từng khía cạnh.

 • An ninh nước hộ gia đình
 • An ninh nước kinh tế
 • An ninh nước đô thị
 • An ninh nước môi trường
 • Kiên cường trước các thảm họa liên quan tới nước

Những phát hiện

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực nước đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy an ninh ở từng khía cạnh then chốt, và cả trong việc quản lý sự đánh đổi giữa các khía cạnh. Đây là một quy trình liên ngành đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải phá vỡ tháp ngà biệt lập, vượt ra ngoài các biên giới, và tạo ra mạng lưới tích cực giữa an ninh nước, lương thực và năng lượng. Quy trình này được biết đến dưới tên gọi quản lý tài nguyên nước tổng hợp (IWRM), và hầu hết các quốc gia trong khu vực đã áp dụng các chính sách và quy định pháp lý để hỗ trợ việc triển khai nó.

Tuy nhiên, không có một giải pháp phù hợp cho tất cả trên toàn bộ khu vực. Thay vào đó, các giải pháp phù hợp ở mỗi quốc gia sẽ phản ánh tình trạng tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế, văn hóa, và con đường phát triển được lựa chọn của mình. Như các đánh giá về an ninh nước quốc gia trong AWDO 2013 đã cho thấy, có nhu cầu cấp thiết về tăng cường năng lực lập kế hoạch và quản lý tổng hợp ở phạm vi quốc gia cũng như tại các lưu vực sông và các thành phố.

 • Lời tựa của Ngân hàng Phát triển Châu Á
 • Lời tựa của Diễn đàn Nước Châu Á
 • Lời tựa của Mạng lưới cộng tác vì Nước toàn cầu
 • Về Triển vọng Phát triển Nước Châu Á
 • Đánh giá: Một khuôn khổ khách quan về an ninh nước
 • Bắt mạch: Đo lường an ninh nước và các đòn bẩy chính sách
 • Lãnh đạo: Các thông điệp then chốt để tăng cường an ninh nước
 • Các phụ lục: Đo lường tiến triển hướng tới an ninh nước

Contents

 • Lời tựa của Ngân hàng Phát triển Châu Á
 • Lời tựa của Diễn đàn NướcChâu Á - Thái Bình Dương
 • Lời tựa của Mạng lưới cộng tácvì Nước toàn cầu
 • Về Triển vọng Phát triển Nước Châu Á
 • Phần I: Đánh giá: Một khuôn khổ khách quan về an ninh nước
 • Phần II: Bắt mạch: Đo lường an ninh nước và các đòn bẩy chính sách
 • Phần III: Lãnh đạo: Các thông điệp then chốt để tăng cường an ninh nước
 • Các Phụ lục: Đo lường tiến triển hướng tới an ninh nước

Additional Details

Type
Series
Subjects
 • Water
 • Water Resource Management
SKU
 • BKK135939
ISBN
 • 978-92-9254-220-7 (print)
 • 978-92-9092-989-5 (electronic)