Không Chỉ Là Một Thành Công: Hiệu quả các Dự án do ADB và AFD Đồng Tài trợ tại Việt Nam

Publication | Tháng 9 2014

Ấn phẩm này nói về những tác động của các dự án đồng tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp và Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam.

 Citable URL

Ấn phẩm này là kết quả của nỗ lực hợp tác giữa hai cơ quan đại diện của Ngân hàng Phát triển Châu Á và Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam thông qua các chuyến thăm thực địa các dự án được chọn tại các tỉnh thành để ghi lại những câu chuyện có thật về sự đổi thay trong những lĩnh vực đào tạo nghề, tiếp cận năng lượng, phát triển các dịch vụ công cộng đô thị cũng như những hiệu quả khi hai tổ chức cùng nhau chung sức đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và cho sự phát triển của đất nước.

Contents 

  • Lời nói đầu
  • Những người giữ dòng điện quốc gia
  • Hiện thực hóa những giấc mơ dài
  • Thay đổi từ một dự án
  • Bước tiến dài trong đào tạo nghề
  • ADB ở Việt Nam
  • AFD ở Việt Nam 

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Managing for Development Results (MfDR)
Countries
  • Viet Nam

Related

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.