Các Câu hỏi Thường gặp về Các biện pháp chế tài của ADB

Publication | Tháng 2 2022
SHARE THIS PAGE

Hướng dẫn này trả lời các câu hỏi thường gặp liên quan đến các biện pháp chế tài của ADB, cùng với hướng dẫn về cách truy cập Danh sách Áp dụng Chế tài Hoàn chỉnh của ADB.

ADB áp đặt các biện pháp chế tài đối với các bên* tham gia vào các hành vi gian lận, tham nhũng, ép buộc, thông đồng và cản trở hoặc các hành vi vi phạm liêm chính khác. Để giảm thiểu rủi ro liêm chính trong hoạt động, các cơ quan thực thi và thực hiện phải biết đến Danh sách Áp dụng Chế tài Hoàn chỉnh của ADB để giúp ngăn chặn các bên bị trừng phạt tham gia vào các hoạt động do ADB tài trợ, quản lý và hỗ trợ.

* Các bên đề cập đến một doanh nghiệp (bao gồm nhưng không giới hạn ở một công ty, công ty hợp danh hoặc quỹ) và một cá nhân.

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Anticorruption and integrity in ADB operations
Pages
  • 2
Dimensions
  • 11 x 8.5
SKU
  • ARM220208-3