Chương trình Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Mê-kông Mở rộng (GMS): Tổng quan

Publication | Tháng 5 2015

Chương trình Tiểu vùng Mê-kông Mở rộng (GMS), với sự hỗ trợ của ADB và các đối tác phát triển khác, giúp xác định và triển khai các dự án có ưu tiên cao của tiểu vùng trong một loạt các lĩnh vực.

 Citable URL

Để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một tiểu vùng thịnh vượng, hội nhập và hài hòa, Chương trình Tiểu vùng Mê-kông Mở rộng đã thông qua một chiến lược gồm ba trụ cột (3C):

 • Nâng cao khả năng kết nối qua phát triển bền vững hạ tầng vật chất và chuyển đổi các hành lang giao thông thành các hành lang kinh tế xuyên quốc gia;
 • Cải thiện năng lực cạnh tranh qua hỗ trợ hiệu quả vận tải hành khách và hàng hóa xuyên biên giới, hội nhập thị trường, các quy trình sản xuất, các chuỗi giá trị; và
 • Nâng cao ý thức cộng đồng qua các chương trình và dự án nhằm giải quyết những quan ngại chung về xã hội và môi trường.

Contents 

 • Khuôn khổ Chiến lược của Tiểu vùng Mê-kông Mở rộng giai đoạn 2012-2022
 • Khuôn khổ Đầu tư Vùng 
 • Các lĩnh vực của Chương trình Tiểu vùng Mê-kông Mở rộng
 • Phát triển các Hàng lang Kinh tế Tiểu vùng Mê-kông Mở rộng

Additional Details

Type
Subjects
 • Regional cooperation and integration
Countries
 • Cambodia
 • China, People's Republic of
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Thailand
 • Viet Nam
SKU
 • ARM157283-2

Related

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.