CƠ CHẾ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH Đánh giá chính sách 2010

Publication | Tháng 9 2010

Vào tháng 5 năm 2003, ADB thông qua một Cơ chế Trách nhiệm Giải trình mới để thay cho Chức năng Thanh Tra năm 1995. Cơ chế này được thiết lập nhằm cung cấp một tiếp cận tốt hơn cho những người bị ảnh hưởng nặng nề của các dự án do ADB hỗ trợ lên tiếng và tìm kiếm các giải pháp cho những vấn đề của họ cũng như báo cáo về những sai phạm trong thủ tục và chính sách của ADB.

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB accountability mechanism

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.