Xây cầu: Bài học từ giải quyết vấn đề ở Việt Nam

Publication | Tháng 5 2018

Nghiên cứu này thảo luận về quy trình Giải quyết Khiếu nại phức tạp trong Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam cũng như giải quyết các vấn đề về tái định cư bắt buộc và an toàn môi trường.

Nghiên cứu về Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam được đồng thực hiện bởi Văn phòng Cán bộ Hỗ trợ Dự án Đặc biệt và Cơ quan Đại diện thường trú của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam. Dự án được xếp loại A về cả tái định cư bắt buộc và an toàn môi trường. Tuy nhiên, bất chấp những tác động lớn, một phạm vi các công cụ và cách tiếp cận sáng tạo đã góp phần tạo ra một cơ chế giải quyết khiếu nại ở cấp độ dự án đa diện và phức tạp, có khả năng giải quyết hiệu quả hơn 950 đơn khiếu nại. Nghiên cứu điển hình chung này tập hợp những kinh nghiệm thành công và thông lệ hiệu quả nhất, đồng thời phân tích vai trò của nhiều nhân tố hỗ trợ khác nhau trước khi đưa ra các bài học quan trọng cho cán bộ nghiệp vụ của ADB và đối tác trong các dự án do ADB tài trợ về cách thức thiết kế và triển khai những cơ chế giải quyết khiếu nại tương tự để giải quyết vấn đề trong các dự án tương lai.

Contents 

 • Báo cáo tóm tắt
 • Câu chuyện về hai cây cầu - và một con đường
 • Nhiều cách thức giải quyết vấn đề
 • Xây cầu, phá vỡ rào cản
 • Hướng dẫn nhập môn về Xây cầu
 • Qua cầu
 • Phụ lục

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • ADB accountability mechanism
Countries
 • Viet Nam
Pages
 • 62
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • ARM190353-2

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.