Đánh giá Giữa kỳ Chiến lược 2020: Đáp ứng những thách thức của một Châu Á – Thái Bình Dương đang chuyển mình

Publication | Tháng 4 2014

Đánh giá Giữa kỳ (MTR) Chiến lược 2020 là kết quả cuối cùng của một quá trình kéo dài cả năm, đã được công bố tại Hội nghị thường niên Ban Thống đốc của Ngân hàng Phát triển Châu Á vào tháng 5 năm 2013.

ADB đã tiến hành MTR này nhằm chuẩn bị đáp ứng những thử thách của một Châu Á—Thái Bình Dương đang chuyển mình. ADB phải cải thiện tính thích hợp, nhạy bén trong ứng phó và hiệu quả trong hoạt động của mình. MTR này phân tích các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chiến lược 2020, đồng thời đánh giá những thách thức phát triển hiện tại và đang trỗi dậy của các nước thành viên đang phát triển (DMCs). Dựa trên những phân tích và đánh giá đó, MTR đã đưa ra chương trình mười điểm định hướng chiến lược trong tương lai.

Kết quả Đánh giá

Trong phần đánh giá về các thách thức phát triển mới nổi lên đối với Châu Á—Thái Bình Dương, MTR lưu ý rằng khu vực này sẽ có khả năng xóa bỏ hẳn đói nghèo cùng cực vào giữa thập niên 2020—theo định nghĩa là số người có mức sống dưới 1,25 đô la Mỹ một ngày. Tuy nhiên, ngưỡng nghèo đói này đối với người nghèo của DMCs là không đủ để tồn tại. Hơn 1,6 tỷ người tiếp tục sống với mức ít hơn 2 đô la Mỹ một ngày và vẫn dễ bị tổn thương bởi các cú sốc thường xuyên về kinh tế và môi trường cũng như thiên tai. Họ cũng phải đối mặt với các vấn đề phi thu nhập của đói nghèo, bao gồm các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản và sức khỏe trẻ em, cũng như bình đẳng giới. Châu Á—Thái Bình Dương đang đối mặt với những bất bình đẳng đang gia tăng trong thu nhập và tiếp cận các cơ hội kinh tế và xã hội.

Vẫn còn thiếu hụt lớn về cơ sở hạ tầng. Biến đổi khí hậu đe dọa tính bền vững của tăng trưởng và đòi hỏi các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ khẩn cấp. Nhiều quốc gia thành viên đang phát triển đạt tiêu chuẩn xếp hạng quốc gia có thu nhập trung bình, bao gồm cả một số quốc gia đang tiến tới tiêu chuẩn quốc gia có thu nhâp trung bình cao. Các quốc gia này có năng lực thể chế tốt hơn nhưng cũng phải đối mặt với các thách thức phát triển, đó là xóa bỏ phần đói nghèo còn tồn tại, giải quyết những nhu cầu của dân số đang già đi, tạo công việc phù hợp cho giới trẻ, cũng như giảm thiểu tác động nguy hại đến môi trường.

Chương trình mười điểm định hướng chiến lược trong tương lai bao gồm những điểm sau:

 • Giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế đồng đều lợi ích;
 • Môi trường và biến đổi khí hậu;
 • Hợp tác và hội nhập khu vực;
 • Phát triển cơ sở hạ tầng;
 • Các quốc gia có thu nhập trung bình;
 • Sư phát triển và hoạt động của khu vực tư nhân;
 • Các giải pháp tri thức;
 • Các nguồn lực và đối tác tài chính;
 • Cam kết hoạt động xứng với giá trị đồng tiền tại ADB; và
 • Kiện toàn nhân sự nhằm đáp ứng với những thách thức mới.

Đánh giá Giữa kỳ Chiến lược 2020

MTR này bao gồm nhiều vòng thảo luận với Ban Giám đốc Điều hành cũng như các hội thảo cấp khu vực nhằm thu thập ý kiến phản hồi từ các quan chức chính phủ, các đại diện khu vực tư nhân, và các thành viên xã hội dân sự từ DMCs. Cán bộ của ADB cũng cung cấp thông tin và đề xuất. Một ban đánh giá gồm các chuyên gia thẩm định bên ngoài cũng đã xem xét và đóng góp ý kiến.

Vụ Đánh giá Độc lập đã đóng góp một bản báo cáo đánh giá đặc biệt có tựa đề Đồng đều lợi ích, Khả năng Phục hồi, Sự thay đổi: Chiến lược 2020 của ADB giai đoạn giữa kỳ, đồng thời cũng tham gia vào các cuộc trao đổi với Ban Giám đốc và những đối tượng khác.

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
SKU
 • ARM146602

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.