Những giải pháp thiên nhiên cho các đô thị tại Việt Nam: Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước

Publication | Tháng 11 2019
SHARE THIS PAGE

Ấn phẩm này giới thiệu cách tiếp cận Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước và thảo luận các lợi ích của nó, với những ví dụ về cách tích hợp ở Việt Nam.

Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước tích hợp việc quản lý chu trình nước vào môi trường xây dựng. Nó có thể giúp các thành phố trở nên bền vững hơn, giảm nguy cơ ngập lụt và chuyển đổi các không gian đô thị thành những trung tâm đời sống cộng đồng sôi động. Được biên soạn bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á và Quỹ Tín thác Thích ứng biến đổi khí hậu đô thị, phối hợp với Công ty tư vấn Ramboll Studio Dreiseitl, ấn phẩm này cũng nêu bật những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai cách tiếp cận sáng tạo này.

Additional Details

Type
Subjects
 • Climate change
 • Sustainable transport and urban development
 • Promoting climate resilient development
 • Urban development
 • Water
 • Sanitation
 • Urban Water
Countries
 • Viet Nam
Pages
 • 22
Dimensions
 • 10 x 7
SKU
 • ARM190456-2