Chức năng giải quyết vấn đề - Nghiên cứu điển hình của Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt: Một dẫn chứng sơ bộ về Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt

Publication | Tháng 7 2012

Tài liệu tóm lược này trình bày tổng quan về một tình huống điển hình được xử lý bởi chức năng giải quyết vấn đề của Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt, và liệt kê ra các thủ tục cần thực hiện nhằm giải quyết đơn thư khiếu nại của các nhóm bị ảnh hưởng.

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB accountability mechanism
SKU
  • ARM135507

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.