Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

Publication | Tháng 4 2022

Ngân hàng đã xác định một danh mục đề xuất dự án then chốt cho giai đoạn 2022–2024, sử dụng các phương thức tài trợ đáp ứng hơn và cân nhắc các ưu tiên của Việt Nam cho công cuộc phục hồi sau đại dịch trong trung và dài hạn.

Kể từ năm 1966, ADB đã hỗ trợ Việt Nam đạt được những thành tựu về giảm nghèo và gần đây đã giúp định hướng các biện pháp nhằm tăng tính bao trùm của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, cải thiện tính bền vững về môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

ADB sẽ duy trì sự tham gia của mình vào các dự án quốc gia lớn được chính phủ ưu tiên trong giai đoạn 2022–2024.

Ấn phẩm thông tin tóm tắt của ADB, được cập nhật hàng năm, cung cấp cho độc giả những thông tin ngắn gọn về các hoạt động của ADB tại quốc gia thành viên kèm theo các thông tin liên hệ.

Contents 

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB funds and products
Countries
  • Viet Nam