fbpx Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt | Asian Development Bank

Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

Ấn phẩm | Tháng 4 2019
Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

Chiến lược Đối tác Quốc gia của ADB đối với Việt Nam dựa trên tăng cường tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, nâng cao tính bao trùm toàn diện của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, và cải thiện tính bền vững về môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tổng hỗ trợ của ADB cho Việt Nam đã đạt 16,7 tỉ USD.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Việt Nam đã chuyển đổi sang các nước Nhóm C, chỉ được tiếp cận các nguồn vốn vay thông thường. ADB sẽ giúp Việt Nam xây dựng một danh mục đề xuất các dự án trọng tâm mới, bao gồm những phương thức tài trợ đáp ứng nhu cầu nhiều hơn cùng những sáng kiến và công nghệ giúp gia tăng giá trị, và có thể thúc đẩy thêm nguồn đồng tài trợ ưu đãi hoặc tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, gồm cả thông qua các quan hệ đối tác công - tư. ADB cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các biện pháp giảm thiểu và thích nghi biến đổi khí hậu để ứng phó với các nguy cơ môi trường ngày càng cao mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Tài liệu thông tin tóm tắt của ADB được cập nhật hàng năm sẽ cung cấp các chỉ số kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như đưa ra các thông tin về hoạt động hỗ trợ của ADB tại quốc gia này kèm theo các thông tin liên lạc.