Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

Publication | Tháng 4 2023
SHARE THIS PAGE

ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường hệ thống giao thông vận tải có khả năng chống chịu khí hậu, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, cải thiện tính kết nối nông thôn và giảm các vùng trũng nghèo khổ ở vùng sâu, vùng xa.

Danh mục hỗ trợ của ADB dành cho Việt Nam cũng giúp tạo điều kiện tiếp cận giáo dục có chất lượng, cải thiện an ninh y tế, hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu và tính bền vững môi trường, đồng thời thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân, bình đẳng giới, chuyển đổi số, hợp tác và hội nhập khu vực.

Tới nay, ADB đã cam kết 457 khoản vay, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật cho khu vực công của Việt Nam với tổng giá trị là 16,5 tỉ USD.

Được cập nhật hàng năm, tài liệu thông tin tóm tắt này của ADB cung cấp những thông tin súc tích về các hoạt động của mình tại quốc gia thành viên kèm theo các thông tin liên lạc.

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB funds and products
Countries
  • Viet Nam