fbpx Việt Nam và ADB | Asian Development Bank

Việt Nam và ADB

Tiêu điểm

Kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng kể từ năm 2011, trong khi lạm phát duy trì ở mức một con số. Các chính sách kinh tế vĩ mô hài hòa đã góp phần giữ vững sự ổn định và lòng tin của các nhà đầu tư, với sự tăng trưởng được thúc đẩy mạnh mẽ bởi đầu tư trực tiếp nước ngoài và ngành sản xuất hướng tới xuất khẩu.

Việt Nam cần tiếp tục phát triển một nền kinh tế thị trường năng động hơn – một nền kinh tế có thể cạnh tranh với thế giới đồng thời mang lại sự tăng trưởng công bằng và bền vững trong dài hạn. Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành công đáng ghi nhận trong xóa đói giảm nghèo nhưng vẫn còn tồn tại những thách thức phát triển cũng như khoảng cách về thu nhập và kinh tế xã hội khác trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương.

Chiến lược Đối tác Quốc gia của ADB dành cho Việt Nam tập trung các hoạt động hỗ trợ thông qua 3 trụ cột: tăng trưởng kinh tế đồng đều, cải thiện tính hiệu quả của nền kinh tế và sự bền vững về môi trường.

Việt Nam là thành viên của Tiểu vùng Mê kông Mở rộng (GMS).


Tin cập nhật